Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


02 grudzień 2011

„Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice”

Od stycznia 2011 roku na terenie Gminy Mierzęcice realizowany jest projekt pod nazwą „Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice”




Realizacja projektu odbywa się w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i Poddziałania 9.1.2. Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.


 

Zdjęcie artykułu


Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów z matematyki i przyrody w ramach kół zainteresowań z tych przedmiotów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów mających problemy w nauce. Wszystkie dzieci z radością uczestniczą w zajęciach, ponieważ korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby realizacji projektu, takich jak filmy czy programy multimedialne. Teraz matematyka jest fascynującą przygodą zwłaszcza gdy jest prowadzona przy pomocy tablicy multimedialnej. Tak wzbogacony proces dydaktyczny wymaga również od nauczycieli pozyskania wielu nowych umiejętności stawiając przed nimi nowe wyzwania, a niejednokrotnie rozwijając drzemiące w głębi serca zainteresowania i pasje. W naszej Gminie lekcje z kredą w ręku już dawno przeszły do historii.


Realizowany projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka już od najmłodszych lat, pobudzenia kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływa na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Podnoszenie kompetencji i wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla edukacji naszej gminy zadecyduje o przyszłych losach ucznia, wyznaczy jego stosunek do nauki, dostarczy wiedzy o sobie i świecie.


W miesiącu listopadzie zgodnie z harmonogramem w/w projektu we wszystkich szkołach podstawowych odbędą się szkolne eliminacje do gminnego konkursu matematyczno- przyrodniczego. Zostali zatrudnieni metodycy : matematyki , przyrody, kształcenia zintegrowanego, których zadaniem było przygotowanie regulaminu, ułożenie zadań konkursowych. Będą także nadzorować przebieg konkursu. Konkursy gminne odbędą się 7, 8 i 9 grudnia 2011 o godz. 13:00 w Szkole Podstawowej w Toporowicach gdzie mieści się biuro projektu.


Wszystkim uczniom i uczennicom biorącym udział w konkursie życzymy powodzenia w zmaganiach z „królową nauk”- matematyką a także przyrodą . Zachęcamy do udziału w konkursach. Czekają atrakcyjne nagrody.



Koordynator projektu

Izabela Dziurowicz

 

Regulaminy Konkursów: