Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


28 luty 2018

Bezwzględny zakaz spalania odpadów!

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Mierzęcice, że obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

 

PAMIĘTAJ!!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW


Nie wolno spalać:

•   wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych, zużytych opon i innych odpadów z gumy,
•    odzieży, obuwia,
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
•    sztucznej skóry,opakowań po farbach, lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
•    od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa zakazująca spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, a także biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20 procent.

Czym grozi spalanie odpadów:

•    pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
•    tlenki azotu - podrażniają i uszkadzają płuca,
•    tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
•    dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
•    chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
•    cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
•    dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Dbając o zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie przeprowadzane będą kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Gminy będą wchodzić do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które spalają odpady muszą się liczyć z surowymi karami.

Informacja dotycząca uchwały antysmogowej

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (kotłów, pieców i kominków). Uchwała tzw. antysmogowa zakazuje spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, a także biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20 procent. Ponadto, uchwała zobowiązuje mieszkańców, w przypadku montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych budynkach, do instalacji jedynie kotłów spełniających klasę 5 według normy PN-EN 303-5:2012 lub wymogi ekoprojektu. Uchwała antysmogowa wprowadza daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września br. w zależności od wieku urządzenia:

•    powyżej 10 lat do 31.12.2021 r.,
•    od 5 do 10 lat do 31.12.2023 r.,
•    poniżej 5 do 31.12.2025 r.,
•    spełniający wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN_EN 303-5:2012 do 31.12.2027 r.

Zapisy uchwały dotyczące kominków mówią, że od 1 stycznia 2023 r. muszą one osiągnąć sprawność 80 % lub posiadać elektrofiltry.

Uchwała antysmogowa http://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017