Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


02 styczeń 2018

Pozwolenie na budowę gazociągu Tworzeń - Tworóg

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Wojewoda Śląski informuje, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2017 r. Inwestora, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń.Organ prowadzący postępowanie, decyzją nr 112/17 z dnia 20 grudnia 2017 r., wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zatwierdził jednocześnie projekt budowlany i udzielił zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Przedmiotową inwestycją objęte są m.in. nieruchomości położone na terenie Gminy Mierzęcice (sołectwa Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice, Przeczyce).

Wobec powyższego, wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul.Jagiellońska 25 (IV piętro, pok. 527c), w godz. 9.00 – 14.00.
 
Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie:

- 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,
- 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.2.32.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 28.12.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski