Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


21 grudzień 2017

Zawiadomienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWojewoda Śląski w dniu 9 czerwca 2017 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń”.

 

Od wyżej wymienionej decyzji zostało wniesione odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie.

W związku z powyższym, Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że dnia 11 grudnia 2017 r. wydał decyzję znak: DLI.1.6220.25.2017.IS.22, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Śląskiego Nr 3/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: IFXIII.747.8.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji (bez załączników) w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji tj. w Urzędzie Gminy Tworóg, Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach, Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, Urzędzie Gminy Ożarowice, Urzędzie Gminy Mierzęcice, Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz oraz Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.    

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 21.12.2017 r.

 

Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Andrzej Cembrzyński

Dokumenty do pobrania: