Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


27 czerwiec 2017

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca br., planowane usunięcie drzew i krzewów (na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) z nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

 

Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:

 • stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in.


Przepisów nie stosuje się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew i krzewów owocowych,
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • krzewów rosnących na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
 • drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.


Zgłoszenie o wycinkę drzew powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.


W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia ustalony na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół.

W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo, wówczas na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usuniecie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) a także pomimo sprzeciwu organu i bez wymaganego zezwolenia skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. Wysokość kar i wysokość opłat za usunięcie drzewa zostanie ustalona przez Ministra Środowiska.