Miniatura - Herb Gminy MierzęciceOd 1 lipca 2011 roku uruchomiono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet ( http://www.ceidg.gov.pl ).

 


W związku z powyższym do dnia 31 grudnia 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Mierzęcice do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (zarówno aktywnych, jak i zawieszonych wpisach).

 

Dlatego też, zachęca się przedsiębiorców do sprawdzenia stanu faktycznego oraz prawnego posiadanego wpisu. W przypadku wykrycia niezgodności prosimy dokonać aktualizacji swoich wpisów w gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

W przeciwnym razie wpis niezaktualizowany zgodnie z wytycznymi Ministra Gospodarki nie zostanie przeniesiony do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Najczęściej występujące braki i błędy zgromadzone w EDG:

  1. brak kodów według aktualnej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007);
  2. wielokrotne wpisy jednego przedsiębiorcy – osoby fizycznej;
  3. brak numeru PESEL lub NIP;
  4. nie kompletne dane adresowe.

W przypadku wielokrotnego wpisu jednej osoby w EDG, będzie przenoszony do CEIDG tylko jeden wpis (zgodnie z prawem osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą w wielu dziedzinach i wielu miejscach, lecz wpis w ewidencji dotyczący danej osoby może być wyłącznie jeden).

 

Spółki cywilne nie są wpisywane do ewidencji jako oddzielny przedsiębiorca.