Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2011r. o godz. 17:00 odbędzie się w Remizie OSP Boguchwałowice zebranie wiejskie - wyborcze sołectwa Boguchwałowice. Przedstawiamy proponowany porządek zebrania i zapraszamy mieszkańców do wzięcia w nim udziału.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 17-go lutego 2011r. o godz. 17-tej. odbędzie się
w Remizie OSP Boguchwałowice
ZEBRANIE WIEJSKIE – WYBORCZE SOŁECTWA BOGUCHWAŁOWICE

 

Proponowany porządek zebrania.

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Wystąpienie Sołtysa.
  6. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa
  7. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
  8. Wystąpienie Wójta Gminy.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie zebrania.

 

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

(-) Grzegorz Podlejski