Na terenie naszej gminy trwają kolejne zebrania wiejskie – wyborcze. Po sołectwach Mierzęcice i Toporowice poznaliśmy nowych Sołtysów oraz Rady Sołeckie w sołectwach Najdziszów, Mierzęcice II, Sadowie i Nowa Wieś. Mieszkańcy wybrali przedstawicieli swoich miejscowości na najbliższe 4 lata.

Sołectwo Najdziszów:

  • Sołtys: Henryk Gadziszewski
  • Rada Sołecka: Elżbieta Sroka, Zdzisław Czerwiński

Sołectwo Mierzęcice II:

  • Sołtys: Krzysztof Lubas
  • Rada Sołecka: Lidia Dyszy, Barbara Krok, Zdzisław Machura, Anna Kuczera

Sołectwo Sadowie:

  • Sołtys: Marta Trefon
  • Rada Sołecka: Andrzej Cembrzyński, Krzysztof Kajdas, Leszek Pasamonik, Łukasz Skupień

Sołectwo Nowa Wieś:

  • Sołtys: Urszula Gądek
  • Rada Sołecka: Ireneusz Pańta, Damian Bacia, Wiesława Balcerzak, Małgorzata Paks

 

 

W dwóch z wymienionych wyżej sołectw doszło do zmiany funkcji Sołtysa. W sołectwie Mierzęcice II w miejsce Zofii Potasińskiej, która zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję, wybrano Krzysztofa Lubas. W sołectwie Nowa Wieś w wyniku głosowania mieszkańców miejsce dotychczasowej Sołtys Renaty Kubinek zajęła Urszula Gądek.