Miniatura - Herb Gminy MierzęciceJednocześnie informuje się, że na podstawie art. 71 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Jeżeli ich nie usuną, wtedy Wójt postanawia o ich usunięciu, a koszty z tym związane ponoszą pełnomocnicy wyborczy komitetów, którzy tego nie uczynili.