Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


02 luty 2017

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Szanowni mieszkańcy. Jak co roku zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wspólne zaangażowanie w kampanię umożliwiającą przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego z terenu gminy Mierzęcice.

 

Początek nowego 2017 roku to czas rozliczania przychodów uzyskanych w 2016 roku, podlegających opodatkowaniu. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych takich jak: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci - jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.


Jak przekazać 1% podatku?

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 wpiszemy:

 1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Ww. kwota stanowi 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.
  UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

 2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę organizacji pożytku publicznego, np.  OSP w ……….. i  kod pocztowy.
Poniżej zamieszczamy listę jednostek Organizacji Pożytku Publicznego z terenu gminy Mierzęcice na które można przekazywać 1% podatku:

 1. Ochotnicze Straże Pożarne - numer KRS: 0000116212
  • OSP Boguchwałowice, 42-460 Boguchwałowice ul. Buczka 3,
  • OSP Mierzęcice,  42-460 Mierzęcice ul. Wolności 102a,
  • OSP Mierzęcice II, 42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 4,
  • OSP Nowa Wieś, 42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 163,
  • OSP Przeczyce, 42-460 Przeczyce ul. 21 stycznia 81,
  • OSP Sadowie, 42-460 Sadowie ul. Dworska 3b,
  • OSP Toporowice, 42-460 Toporowice ul. Czerwonego Zagłębia 8.

 2. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic - numer KRS: 0000219098
  • Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic, 42-460 Toporowice ul. Czerwonego Zagłębia 6,
 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i okolice” - numer KRS: 0000301064

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i okolice", 42-460 Nowa Wieś ul. Zawadzkiego 163,

 2. Stowarzyszenie rodziców na rzecz pomocy szkołom „przyjazna szkoła” - numer KRS: 0000031762
  • Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach, 42-460 Boguchwałowice ul. Buczka,

 3. Stowarzyszenie rodziców na rzecz pomocy szkołom „Przyjazna szkoła” - numer KRS: 0000031762
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach,42-460 Mierzęcice ul. Tysiąclecia 6,

 4. Stowarzyszenie „ROSA” - KRS 0000207472
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 68,

 5. Stowarzyszenie „ROSA” - KRS 0000207472
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach, 42-460 Mierzęcice ul. Kolejowa 122.


Jak rozliczyć się przez internet ?

 1. Aby rozliczyć zeznanie podatkowe należy wejść na stronę systemu e-Deklaracje, a następnie pobrać i zainstalować z zakładki Do pobrania wtyczkę plug-in wykorzystywaną przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych lub skorzystać z aplikacji e-Deklaracje Desktop,
 2. Następnie należy pobrać i wypełnić interaktywny formularz z zakładki - Formularze, lub wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop,
 3. Wypełnioną deklarację podatkową przed wysłaniem należy uwierzytelnić (podpisać) wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 rok,
 4. Po uwierzytelnieniu należy wysłać dokument,
 5. Po wysłaniu należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono potwierdzeniem złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.