Miniatura - Herb Gminy MierzęciceW czasie sesji rady gminy, która odbyła się 28 września  tego roku Grzegorz Podlejski, wójt gminy Mierzęcice złożył podziękowania za pomoc w przygotowaniu Dożynek Powiatowo – Diecezjalnych w Targoszycach, starostom dożynkowym.


 W tym roku zaszczytne funkcje starostów dożynek pełnili Pani Teresa Serwecińska i Pan Jacek Bara. Wójt gminy Grzegorz Podlejski, dziękując Panu Jackowi za osobiste zaangażowanie w przygotowanie tegorocznego święta plonów oraz pełnienie obowiązków starosty, życzył dalszych sukcesów oraz wiele satysfakcji z działalności społecznej, w którą tak bardzo Pan Jacek jest zaangażowany. Pani Teresie Serewcińskiej, która z powodów osobistych nie mogła być obecna w czasie sesji, podziękowania zostaną wręczone w innym terminie.

Laury dla Jacka Bary

To jednak nie koniec wyróżnień dla naszego mieszkańca. Pan Jacek Bara, właściciel Zakładu Rzeźniczo – Wędliniarskiego w Mierzęcicach, zdobył niedawno II miejsce w konkursie wojewódzkim „AgroLigi 2011”.
Konkurs „AgroLiga 2011” organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Efektem konkursu jest wyłonienie mistrzów krajowych „AgroLigi 2011” w kategoriach: rolnicy i firmy.

-Celem konkursu jest pokazanie najlepszych polskich rolników i agrofirm. Najlepszych, czyli tych, którzy potrafili zbudować swoje warsztaty pracy na niezwykle wysokim poziomie umiejętnie korzystając z funduszy unijnych, którzy osiągają bardzo wysokie efekty produkcyjne i pod każdym względem mogą służyć za wzór do naśladowania dla innych. O wysokiej randze konkursu „AgroLiga” świadczą dokonania laureatów, które stają się wizytówkami polskiego rolnictwa i agrobiznesu – tłumaczy Adam Walasek ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

ŚODR w Częstochowie zorganizował konkurs na szczeblu wojewódzkim. W komisji zasiedli: Renata Działa  – przewodnicząca komisji – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego  w Katowicach; Marian Nowak, Ryszard Gołębiowski i Adam Walasek - pracownicy ośrodka w Częstochowie. Tytuł wojewódzkiego mistrza „AGROLIGA’ 2011” w kategorii: rolnicy otrzymali Leonard i Małgorzata Musioł z Puńcowa, pow. cieszyński - produkcja roślinna i chów trzody chlewnej, w kategorii firm: „CONSONNI Bartelak” s.c. z Kamyka, pow. kłobucki - producent lodów, ciast, tortów; piekarnia. W kategorii rolnicy: II miejsce: Artur Piotr Słomian z Natolina, pow. kłobucki – produkcja roślinna, nasiennictwo, III miejsce: Stanisław Kubik z Boguchwałowic, pow. będziński – pszczelarstwo. W kategorii firmy: II miejsce zdobył Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski Bara Jacek, Mierzęcice, pow. będziński – przetwórstwo mięsne; III miejsce otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowe Holeksa Krzysztof Górki Wielkie, pow. cieszyński – środki do prod. ogrodniczej, narzędzia. III miejsce otrzymał Zakład prod. - handlowy. Majkon I s.c. Mariola i Andrzej Miśkiewicz, Mykanów, pow. częstochowski – produkcja makaronów.
Laureaci konkursu zostali uhonorowani i otrzymali dyplomy oraz wyróżnienia podczas uroczystej gali na XX Krajowej Wystawie Rolniczej towarzyszącej ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze. Wyłonieni mistrzowie „AgroLigi 2011” będą reprezentować nasz region na szczeblu krajowym.