Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


30 wrzesień 2011

„Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie będzińskim”

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary 1 września 2011 r. rozpoczął realizację Projektu „Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie będzińskim”.

 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

         

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkujące – posiadające stały bądź czasowy adres zamieszkania i/lub pracujące na terenie powiatu będzińskiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu). W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące, jak i osoby nieaktywne zawodowo.

 

Podczas rekrutacji do Projektu priorytetowo będą traktowane: osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, osoby bezrobotne, kobiety. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy Projektu będą objęci wsparciem doradczo – szkoleniowym, następnie po ukończeniu bloku doradczo – szkoleniowego otrzymają wsparcie finansowe, tj.: jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40.000 zł. – 24 osoby, podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1.317 zł. przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dn. rozpoczęcia działalności gospodarczej – 10 osób oraz przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1.317 zł przez okres 6 miesięcy od dn. zakończenia korzystania z dotacji pomostowej – 5 osób.

 

Aby wziąć udział w Projekcie należy we wskazanym przez Projektodawcę terminie naboru uczestników złożyć wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne. Szczegółowe informacje nt. Projektu można pozyskać na stronie internetowej www.projekt62.gok-psary.pl, w Biurze Projektu –  w siedzibie GOK Psary przy ul. Zwycięstwa 2 w Strzyżowicach lub pod nr. telefonu: 32/ 267 22 59.

Zdjęcie artykułu