Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


31 styczeń 2011

Wybrano nowe władze w sołectwach Mierzęcice i Toporowice

W dniu 27 stycznia br. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach odbyło się wiejskie zebranie wyborcze Sołectwa Mierzęcice, podczas którego wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką. Było to pierwsze z cyklu zebrań, które w styczniu oraz lutym odbędą się na terenie całej gminy.

 

W zebraniu udział wzięli Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski wraz z Sekretarzem oraz Skarbnikiem Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Twardoch oraz mieszkańcy Sołectwa Mierzęcice.

Podczas spotkania Sołtys Janina Misiorowska złożyła sprawozdanie z działalności za kadencję 2006 – 2010. Następnie odbyło się tajne głosowanie mieszkańców, mające na celu wybór Sołtysa z dwójki zgłoszonych kandydatów. Wolą zdecydowanej większości funkcję Sołtysa powierzono Pani Janinie Misiorowskiej. Z kolei do Rady Sołeckiej spośród kilkorga kandydatów wybrano następujące osoby: Lidię Hernik, Jarosława Sarnik oraz Henryka Musialik.


 

Kolejne zebranie wiejskie odbyło się w sołectwie Toporowice, w dniu 30 stycznia br., w budynku tamtejszej Szkoły Podstawowej. Dotychczasowa Sołtys Lucja Szatan zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję. Podziękowania za jej pracę na rzecz sołectwa oraz gminy złożył Wójt Gminy Mierzęcice.

Podczas głosowania mieszkańcy sołectwa Toporowice dokonali następującego wyboru: Sołtysem została Pani Grażyna Ogorzałek, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli: Grzegorz Krzykawski, Maria Gajewska, Jarosław Czarnocki, Stanisław Jakóbczyk.


 

W trakcie obydwu zebrań Wójt Gminy Mierzęcice w formie prezentacji multimedialnej przedstawił mieszkańcom m.in.: budżet gminy na rok bieżący, Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014, plany PKP PLK S.A. dotyczące przebiegu linii szybkich kolei przez obszar gminy oraz planowaną budowę terminala Cargo, który prawdopodobnie zostanie zlokalizowany na terenie Sołectwa Mierzęcice II.

Podczas spotkań mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia władzom swoich problemów oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.