Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


28 wrzesień 2011

Rozbudowa lotniska „Katowice” w Pyrzowicach.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceDnia 27 września br. na sali sesyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice odbyło się spotkanie przedstawicieli Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. z właścicielami gruntów położonych przy ul. Leśnej w Mierzęcicach, na których planowana będzie budowa świetlnych pomocy nawigacyjnych na potrzeby funkcjonowania zamiennej nowej drogi startowej w związku z rozbudową lotniska.


Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. reprezentowali:

 • Pan Artur Tomasik – Prezes Zarządu,
 • Pan Bartosz Bednarczyk – pełnomocnik ds. Realizacji Projektu,
 • Pan Paweł Wyra – pracownik Działu Inwestycji i Nieruchomości GTL S.A.
 • Pan Antoni Dramski - radca prawny reprezentujący GTL S.A.


Interesy Skarbu Państwa reprezentował Starosta Będziński w osobach:

 • Pani Lidia Firek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 • Pani Kinga Wesołowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju

 

Prezes Artur Tomasik przedstawił koncepcję rozbudowy MPL „Katowice” w Pyrzowicach.  Następnie omówiono zasady przejęcia gruntów pod budowę świetlnych pomocy nawigacyjnych. Powierzchnia gruntów potrzebnych do posadowienia świetlnych pomocy nawigacyjnych to ok. 6 hektarów. Przedmiotowe grunty zostaną nabyte od właścicieli  na drodze cywilnoprawnej lub poprzez wywłaszczenie zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie - o szczególnych zasadach przygotowana inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. W przypadku wywłaszczenia, grunty staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa a GTL S.A. będzie ich dzierżawcą, na podstawie umowy zawartej ze Starostą Będzińskim.


GTL S.A. zobowiązało się do zawierania indywidualnych umów sprzedaży. Wobec tego właścicielom gruntów, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja zostały rozdane druki wstępnych deklaracji zamiaru sprzedaży części (bądź całej) nieruchomości na rzecz GTL S.A. Osoby będące zainteresowane sprzedażą działki powinny złożyć deklarację w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice do dnia 30.09.2011 r.


Deklaracje zostaną przekazane Górnośląskiemu Towarzystwu Lotniczemu S.A., na podstawie których będą sporządzane operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości.