Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


16 wrzesień 2016

Środowiskowe uwarunkowania dla rozbudowy MPL „Katowice” zostały ustalone

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, prowadzący postępowanie na wniosek GTL S.A. poinformował, że decyzją z dnia 14 września 2016 r. ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice w Pyrzowicach w zakresie inwestycji planowanych do realizacji do 2020 roku.


W obwieszczeniu WOOŚ.4230.3.2015.JB z dnia 15 września 2016 r. wskazał, że od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 407, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30, po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 42-06-818.

Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest zgodnie z zasadami zawartymi w Dziale II (Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ.4230.3.2015.JB z dnia 15 września 2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 16.09.2016 r.

Zgodnie z Planem Generalnym lotniska, do roku 2020 przewidywana jest realizacja następujących inwestycji:

 • Rozbudowa istniejących parkingów,
 • Budowa nowego Terminalu CARGO,
 • Budowa Bazy Technicznej,
 • Budowa obiektów General Aviation (GA),
 • Budowa Parkingu Długoterminowego oraz Drogi Dojazdowej od oczyszczalni do obiektów General Aviation (GA),
 • Budowa Płyt Postojowych na zachód od PPS1 (między drogami kołowania)
 • Budowa Bazy Paliw,
 • Rozbudowa CARGO – ETAP II.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski