Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 sierpień 2016

Informacja o stypendiach na rok szkolny 2016/2017

Logo artykułuStypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku załącza się: zaświadczenie o wysokości dochodów (z zakładu pracy, urzędu skarbowego), zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o figurowaniu bądź niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy Mierzęcice w pok. nr 25.

Stypendia szkolne rozliczane są na podstawie imiennych faktur wystawionych na rodzica bądź pełnoletniego ucznia składającego wniosek.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

 • Podręczniki szkolne
 • Słowniki, Encyklopedie, Atlasy
 • Obuwie sportowe
 • Odzież sportowa
 • Tusze do drukarek
 • Tornister, Plecak szkolny
 • Artykuły szkolne: zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, itp.


Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego:
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto na członka rodziny art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość stypendium szkolnego wyliczana jest na podstawie ilości uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.