Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


28 lipiec 2016

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Marszałek Województwa Śląskiego, jako organ administracji geologicznej, obwieszczeniem z dnia 20 lipca 2016 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego (znak sprawy: OS-RG.7440.00005.2016).

 

 
Ww. postępowanie dotyczy zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Tworóg - Tworzeń na terenie powiatów tarnogórskiego, będzińskiego oraz M. Dąbrowa Górnicza w województwie śląskim”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Grzegorza Bujaka - pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. w Warszawie.

Roboty geologiczne prowadzone będą na terenie działek położonych w obrębie następujących miejscowości:

 • gmina Tworóg: Tworóg, Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Mikołeska,
 • gmina Tarnowskie Góry: Tarnowskie Góry, obręb Pniowiec,
 • gmina Miasteczko Śląskie: Miasteczko Śląskie, obręb: Żyglinek, Żyglin, Brynica, Miasteczko Śląskie,
 • gmina Ożarowice: Ożarowice, Pyrzowice,
 • gmina Mierzęcice: Nowa Wieś, Mierzęcice, Zawada, Sadowie, Toporowice, Przeczyce,
 • gmina Siewierz: Wojkowice Kościelne,
 • gmina Dąbrowa Górnicza: Dąbrowa Górnicza, obręb: Trzebiesławice, Ujejsce, Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce Wielkie.


Materiały dostępne są do wglądu w Referacie ds. geologii i zasobów naturalnych Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - tel. kontaktowy: (32) 774 06 39.

Strony mają możliwość zapoznania się z wnioskiem i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 28.07.2016 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz 196 z późn. zm.) - jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski