Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


27 październik 2015

Budowa gazociągu łączącego sieć gazową z Elektrownią Łagiszą

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 20.10.2015 r. poinformował tutejszy organ, że jest Inwestorem przedsięwzięcia pod nazwą: „Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w Będzinie w zakładzie produkcyjnym przy ul. Pokoju 14”.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę układu włączeniowego do istniejących gazociągów 2xDN500 relacji Tworóg - Tworzeń w miejscowości Toporowice, budowę gazociągu o parametrach DN 400, MOP 8,4 MPa o długości ok. 12 km łączącego sieć gazową ze stacją pomiarową oraz budowę stacji pomiarowej o przepustowości Q=85 000 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja realizowana jest w trybie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501) zwanej „Specustawą”.

Powyższe zamierzenie inwestycyjne jest w trakcie projektowania, natomiast jego realizacja planowana jest na lata 2017 r. - 2018 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Dokumenty do pobrania: