Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


15 wrzesień 2015

Konsultacje społeczne w ramach PROW

W dniu 09 września w Urzędzie Gminy Mierzęcice odbyły się konsultacyjne społeczne w ramach PROW dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

 


Warsztatowe spotkanie miało na celu przedstawienie założeń programu LEADER w ramach PROW 2014-2020, ustalenie wspólnie z uczestnikami mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD. Identyfikowano także kluczowe przedsięwzięcia możliwe do realizacji oraz cele, które powinny zostać objęte strategią.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gminy jako sektora publicznego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy a także mieszkańcy, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi szans i zagrożeń obszaru swojej Gminy, otwarcie mówili o jej słabych i mocnych stronach oraz przedstawiali swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat.