Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


31 sierpień 2015

Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi

Co zrobić, gdy sprzedawca nie chce uznać naszej reklamacji, ubezpieczyciel zaniża wartość odszkodowania, a bank odmawia zwrotu niesłusznie pobranej opłaty?  Czy konieczna jest droga sądowa? Nie od razu. Najpierw warto skorzystać z możliwości polubownego załatwienia sporu. Aby nam to ułatwić, powołano szereg instytucji pomagających konsumentom w sporach z przedsiębiorcami.


Poza Rzecznikiem Konsumentów, Federacją Konsumentów czy Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, istnieje wiele instytucji uprawnionych do działań mediacyjnych czy rozstrzygania sporów.

Do kogo możemy się zwróć?

Jeśli nasz problem dotyczy sporu z operatorem telekomunikacyjnym lub pocztowym, właściwy będzie URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. W UKE działa Centrum Informacji Konsumenckiej (CIK), gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15 pod numerem telefonu: 801 900 853 lub (22) 534 91 74 na pytania użytkowników odpowiadają pracownicy zajmujący się prawami konsumenta w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Kiedy wyczerpaliśmy drogę postępowania reklamacyjnego, możemy złożyć wniosek o interwencję do Prezesa UKE. Postępowanie jest bezpłatne dla konsumenta. Przy UKE działa również Stały Polubowny Sąd Konsumencki. Opłata za wniesienie pozwu wynosi 100zł.

Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Walerego Wróblewskiego 75
Tel. (32) 220 75 75
Fax (32) 220 76 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Jeśli toczymy spór z bankiem, a wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8000zł, możemy zwrócić się z wnioskiem do ARBITRA BANKOWEGO. https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami - klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.

Każda sprawa kończy się orzeczeniem, w którym albo żądana kwota jest zasądzana od banku na rzecz wnioskodawcy albo - gdy skarżący nie ma racji, jego roszczenia są oddalane. Klient ma gwarancję, że jeżeli wygra, to w terminie 14 dni otrzyma pieniądze i sprawa zostanie zakończona. Aby można było złożyć wniosek musi zostać wyczerpane postępowanie reklamacyjne w banku. Opłata za złożenie wniosku wynosi 50zł.

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel. (22) 48 68 400

 
Jeśli toczymy spór z instytucją finansową podlegającą nadzorowi KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO a wartość sporu przekracza 500zł lub dotyczy spraw niemajątkowych, możemy złożyć wniosek o mediację lub wniosek o postępowanie arbitrażowe przed Sądem Polubownym przy KNF. Opłata związana jest z wartością przedmiotu sporu (100 - 250zł).

Sąd Polubowny przy KNF
Pl.Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.: (22) 26 24 054
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Jeżeli problem dotyczy ubezpieczenia, o udzielenie informacji czy pomoc możemy zgłosić się do RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH, który reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych. Na stronie internetowej rzecznika znajdziemy szereg porad i odpowiedzi na pytania w zakresie prawa ubezpieczeń http://www.rzu.gov.pl/.

W sytuacji, gdy naszym zdaniem zakład ubezpieczeń, powszechne towarzystwo emerytalne lub inny podmiot naruszył prawo lub interesy ubezpieczonych, można w trybie pisemnej skargi zwrócić się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych, a pod numerami telefonów dyżurują eksperci z zakresu ubezpieczeń.

Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.) odbywa się pod nr telefonu (22) 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

Dyżur telefoniczny ekspertów w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych odbywa się pod nr telefonu (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00.

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Tel. (22) 333 73 26, (22) 333 73 27

Kolejną instytucją świadczącą pomoc konsumentom jest INSPEKCJA HANDLOWA. PIH zajmuje się kontrolą legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług, kontrolą produktów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, podejmowaniem mediacji w celu ochrony konsumentów, prowadzeniem stałych polubownych sądów konsumenckich, prowadzeniem poradnictwa dla konsumentów. Na stronie internetowej IH znajdziemy również listę rzeczoznawców z różnych branż http://www.ih.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Katowicach
ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice
skrytka pocztowa nr 178
Tel. centr.: (32) 35 68 100
Fax: (32) 35 68 103
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Jeżeli toczymy spór z przedsiębiorcą zagranicznym z obszaru Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, o pomoc możemy zwrócić się do EUROPEJSKIEGO CENTRUM KONSUMENCKIEGO. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce należy do ECC - Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.: (22 55 60 118, dyżury prawników od pn. do pt w godz.: 10-14),
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Konflikt z przewoźnikiem lotniczym pomoże nam rozwiązać PREZES URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika tylko i wyłącznie w sytuacji:

 • Odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera
 • Odwołania lotu
 • Dużego opóźnienia lotu


Skargę wnosimy na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej http://www.ulc.gov.pl, a postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa ULC decyzji administracyjnej, w której Prezes ULC określa zakres naruszenia i termin jego usunięcia.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Tel.: (22) 520 72 00

 
Gdy nasz pociąg znacznie się opóźnił lub został odwołany,  a przewoźnik kolejowy odmówił uznania reklamacji, możemy zwrócić się do URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa
Tel. 801 044 080 i (22) 460-40-80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 Źródło: http://powiat.bedzin.pl/