Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


25 czerwiec 2015

Uroczyste zakończenie projektu realizowanego w ramach Programu Comenius

Dnia 25 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach odbyło się uroczyste zakończenie projektu realizowanego w ramach Programu Comenius pt.: „Przygody Pszenicznego Ziarenka”- „The adventures of a wheat seed”.

 


W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, Zastępca Wójta Andrzej Cembrzyński, Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kyrcz, Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Kozieł, Pani Alfreda Perczak oraz zaproszeni rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.

Wspomniany w tytule projekt był drugim projektem w gminie Mierzęcice, a pierwszym realizowanym w szkole podstawowej tej gminy. Był to ogromny sukces szkoły z uwagi na to, iż do ostatniej edycji Programu Comenius przystąpiło aż 1500 szkół, a dofinansowanie otrzymało około 500 szkół, w tym szkoła z Przeczyc.

Do udziału w projekcie przygotowywano się około dwóch lat poprzez liczne spotkania, szereg szkoleń oraz szukanie partnerów poprzez platformę e-Twinning. Nieoceniona okazała się także pomoc koordynatora ds. Programu Comenius Pani Joanny Sobotnik, na co dzień pracującej w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Koordynatorem zarządzającym projektem na terenie kraju została dyrektor szkoły – Małgorzata Drzewiecka, a koordynatorem odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową Pani Edyta Kowal–Wencel, nauczyciel języka angielskiego.

Realizacja projektu przebiegała we współpracy ze szkołami z Bułgarii, Hiszpanii, Włoch, Słowacji i Turcji. Koordynatorem całego projektu była Turcja, która w tym zakresie miała już bogate doświadczenie.

Szkoły skoncentrowały się wokół zadań związanych z chlebem, tradycją, obrzędami i szacunkiem do chleba występującymi w danej kulturze narodowej. Ponadto wymieniano się doświadczeniami i działaniami związanymi z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem oraz zarządzaniem placówką.

Czas trwania projektu przewidziany był na dwa lata (rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015). Językiem komunikacji był język angielski, który umożliwia porozumiewanie się z prawie każdym, na całym świecie. Był to również dodatkowy aspekt projektu – motywowanie uczniów do nauki języków obcych.

W ramach projektu odbyło się sześć spotkań uczniów i nauczycieli. I spotkanie odbyło się w Bułgarii, II w Polsce, III na Sardynii, IV w Hiszpanii, V na Słowacji i VI w Turcji.

Polska wykonała wszystkie mobilności zgodnie z planem projektu. Podczas spotkań szkoły prezentowały swoje obyczaje, stroje regionalne, tańce i utwory wokalne. Uczniowie odwiedzili m.in. piekarnię, fabrykę makaronu, młyn oraz uczyli się wypiekać chleb.

Produktem finalnym projektu są między innymi: maskotki, nagrania tańców regionalnych i państwowych, opracowanie logo i hasła promującego projekt, pamiętnik Pszenicznego Ziarenka, książka kucharska, międzynarodowy słownik przysłów o chlebie w formie komiksów i rysunków oraz strona internetowa projektu.

W trakcie dwuletniej realizacji projektu, uczniowie szkoły wykonywali także szereg dodatkowych zadań między innymi: wysiewali zboże, uczyli się zasad zachowania przy stole, oraz jak zrobić smaczne i zdrowe kanapki, wykonywali biżuterię z makaronu oraz kartki i pisanki dla kolegów i koleżanek z zagranicy.

Zorganizowano także wyjazd dla wszystkich uczniów szkoły do Muzeum Chleba w Radzionkowie, który przypomniał o ciężkiej pracy wielu osób przyczyniających się do wyrobu i wypieku chleba. Uczniowie uczestniczyli również w wyjeździe do Krakowa.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt w postaci tablicy interaktywnej, komputera i rzutnika. Zakupiono także aparat fotograficzny.

Wypłata przyznanego dofinansowania odbywa się w dwóch transzach: pierwsza transza stanowiła 80 procent wartości dofinansowania i wypłacona została po podpisaniu umowy na realizację projektu, druga stanowiąca 20 procent dofinansowania, będzie wypłacona po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego składanego przez beneficjenta.

Pozyskana kwota to 20 000  EURO. Umowę z Narodową Agencją podpisał przedstawiciel Organu Prowadzącego Szkołę - Wójt Gminy Mierzęcice Pan Grzegorz Podlejski.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu. Było to niecodzienne przedsięwzięcie, które wzbogaciło uczestniczących w projekcie o nowe doświadczenia, nowe przyjaźnie, a przede wszystkim motywowało do uczenia się języka obcego.


Małgorzata Drzewiecka