Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


31 marzec 2015

Obszar ograniczonego użytkowania dla MPL „Katowice” w Pyrzowicach

W związku z rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania. Obowiązujący stan prawny zapewnia właścicielowi nieruchomości położonej na tym obszarze możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

 

Obszar ograniczonego użytkowania utworzono Uchwałą nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. Ww. obszar powstał na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

Uchwała, tworząca Obszar ograniczonego użytkowania weszła w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co miało miejsce 01.09.2014 r. (DZ.URZ.WOJ.SLA 2014.4405).

Treść Uchwały wraz z załącznikami dostępne są na stronie:

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2014/4405/akt.pdf


Załączniki do uchwały stanowią:

 1. Mapa poglądowa z naniesionym obszarem ograniczonego użytkowania
 2. Mapy ewidencyjne z naniesioną granicą obszaru
 3. Zestawienie działek leżących w obszarze

Wnioski można składać do 2 lat od dnia wejścia w życie Uchwały powołującej obszar (zgodnie z art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska) drogą korespondencyjną z dopiskiem „Obszar Ograniczonego Użytkowania” na adres:

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Międzynarodowy Port Lotniczy „KATOWICE” w Pyrzowicach
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

lub

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice


Wniosek, można również pobrać w Urzędzie Gminy Mierzęcice, Referat Gospodarki (pok. nr 3). Wnioski wraz z załącznikami, które zostaną złożone w Urzędzie Gminy, będą przekazane do GTL S.A. w ostatnim dniu roboczym miesiąca.


Uwaga! Przed złożeniem wniosku sprawdź czy nieruchomość znajduje się w granicach obszaru.


Pliki do pobrania:
Wzór wniosku roszczeniowego (wersja edytowalna)