Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


10 wrzesień 2014

Gmina Mierzęcice Laureatem Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2014

W tegorocznej, jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” gmina Mierzęcice znalazła się na wysokiej 12 pozycji wśród gmin wiejskich w kraju najlepiej wykorzystujących fundusze unijne. Tym samym gmina awansowała z bardzo odległej pozycji, jaką zajmowała w poprzednich latach.

 


Ranking Samorządów jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Od dziesięciu lat Kapituła, której przewodniczy były premier prof. Jerzy Buzek dokonuje oceny samorządów w Polsce w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W bieżącym roku pojawiły się także podkategorie, takie jak gminy innowacyjne i najskuteczniej korzystające z unijnych pieniędzy.

Nad metodologią wyboru najlepszych miast i gmin czuwali między innymi :

 • Jerzy Buzek - przewodniczący kapituły, były premier RP, europoseł, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Hanna Majszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • Jerzy Stępień - prawnik, senator (1989-1993), przewodniczył komisji samorządu terytorialnego senatu, były prezes trybunału konstytucyjnego
 • Stanisław Sudak – z-ca dyrektora departamentu koordynacji strategii i polityki rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju


Awans dzięki inwestycjom


Gmina Mierzęcice nieustannie podejmuje wysiłki, aby zapewnić finansowanie zewnętrzne ważnych zadań w dziedzinie infrastruktury technicznej, edukacji i kultury oraz sportu i rekreacji. Inwestycje ostatniej kadencji dowiodły, że samorząd umiejętnie wykorzystuje możliwości, jakie dają fundusze unijne. Największą w historii gminy jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, realizowana z dwoma innymi gminami w ramach projektu „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice W Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa” . Na ten cel pozyskano dofinansowanie w optymalnej wysokości, sięgającej 85 procent wartości inwestycji w ramach RPO WSL 2007 – 2013.  Aby pomóc mieszkańcom podłączyć się do kanalizacji gmina pozyskała z NFOŚiGW bezzwrotną dotację w wysokości 45 procent wartości wykonywanego przyłącza.

W ramach infrastruktury technicznej wykonano ulicę Zjazdową w Sadowiu, zagospodarowano przestrzeń wokół Urzędu Gminy, wybudowano targowisko gminne i wodociąg, przeprowadzono remonty budynków OSP na łączną kwotę 2 038 552 zł. Inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną obejmowały budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz placów zabaw w 5 sołectwach na terenie gminy na łączną kwotę 364 378 zł.

W ramach działań na rzecz podniesienia jakości edukacji w szkołach na terenie gminy pozyskano ponad 1,5 mln zł w ramach POKL. Ponadto gmina pozyskała środki m.in. na Ogólnopolski Bieg w Nowej Wsi, Dzień Seniora, Dożynki Gminno – Parafialne, zakup instrumentów dla Regionalnej Kapeli, nagranie płyty dla Zespołu Śpiewaczego Mierzęcanki, nagranie płyty dla uczniów szkół gminy – zespołu "ToMiNo". Łącznie na kulturę wydano 109 644 zł  Z kolei w ramach POIG gmina pozyskała 100 procent dofinansowania na zakup komputerów wraz z dostępem do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera dla mieszkańców gminy, łącznie na kwotę 278 470 zł.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia wybranych inwestycji i zakupów poczynionych dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej