Skip to main content
  • Widok na miasto i smog
    "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
    Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
  • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
    Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
  • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
    Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
    Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
  • Aplikcja Eco Mierzęcice
    Aplikcja Eco Mierzęcice

    Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

  • System Informacji Przestrzennej

    System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

  • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

    Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


19 wrzesień 2013

Darmowe komputery wraz z dostępem do Internetu dla mieszkańców

Projekt złożony przez Gminę Mierzęcice p.t. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” został wybrany do dofinansowania !

 

W marcu br. Gmina Mierzęcice złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację zadania pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Projekt został oceniony pozytywnie tym samym zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Mierzęcice.

W ramach projektu zaplanowano zakup 35 szt. komputerów stacjonarnych wraz z dostępem do Internetu dla mieszkańców oraz 8 komputerów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 35 gospodarstw domowych, które spełnią określone w Regulaminie kryteria.

Rekrutacja do projektu zaplanowana jest w miesiącu październiku br.