Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


20 czerwiec 2013

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy. W dniu 12 czerwca 2013r. została podpisana umowa z firmą REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mierzęcice. Tym samym została zakończona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie odbiorcy ww. odpadów.

 

Zgodnie z zapisami zawartej umowy odbiorca w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych dostarczy Państwu harmonogram zbiórki odpadów, worki przeznaczone do segregacji odpadów (kontenery przeznaczone do segregacji odpadów w przypadku zabudowy wielorodzinnej) oraz pojemniki na odpady pozostałe po przeprowadzeniu procesu segregacji.

W myśl zapisów uchwały Nr XXV/244/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, rodziny wielodzietne będą uiszczać niższą opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami w wysokości 6 zł miesięcznie od osoby.

Gmina Mierzęcice przygotowała również ulotkę dotyczącą segregowania odpadów, która zostanie dostarczona do poszczególnych nieruchomości, dla których złożono deklarację.

Dodatkowo informuję, że w dniu 21 czerwca 2013 r. (piątek) po raz ostatni w tut. Urzędzie będzie możliwość dokonania opłaty za odbiór odpadów komunalnych, za okres do czerwca 2013 r. u przedstawiciela firmy Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o. o.

 

 Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski


Do pobrania:

 1. ulotka dotyczącą segregacji odpadów,
 2. uchwała Nr XXV/244/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.