Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


30 listopad 2010

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Mierzęcice

 

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zapraszam na pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Mierzęcice, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2010r. o godz.10:00 w Urzędzie Gminy Mierzęcice – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i sprawdzenie kworum.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie sekretarza obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.”
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.
  • zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice,
  • wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice,
  • przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.
 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice prowadzenia sesji od Radnego Seniora
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice

  • zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice,
  • wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice,
  • przeprowadzenie wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.
 3. Sprawy różne
 4. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Mierzęcice

 

Przewodniczący Rady Gminy
kadencji 2006-2010      

Tadeusz Twardoch