Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


09 maj 2013

Szkoła Podstawowa w Przeczycach Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu

Jednym z przedsięwzięć w bieżącym roku szkolnym realizowanym przez Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Przeczycach był udział w Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń", nad którym patronat objęła Minister Edukacji Narodowej.


Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia - obywatela, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego, przeciwdziałania patologiom, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. Podczas siedmiu miesięcy trwania konkursu nauczyciele, uczniowie i ich rodzice realizowali 10 wymaganych zadań, do których należało między innymi organizowanie debat, konkursów uczniowskich, spotkań i konwersatoriów z przedstawicielami różnych instytucji, m.in. straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, sądu rejonowego, gminnego ośrodka pomocy społecznej i wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. Jednym z obowiązkowych zadań do wykonania  było  uczestnictwo przedstawiciela placówki w seminarium specjalistycznym Bezpieczna Szkoła 2012/2013.

Udział szkoły w konkursie umożliwił uczniom zdobycie nowej i rozwinięcie posiadanej już wiedzy dotyczącej różnych dziedzin bezpieczeństwa. Poruszone w nim zostały najważniejsze, współczesne zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w dzisiejszych szkołach, lokalnym środowisku i kraju. Forma realizacji poszczególnych zadań zmuszała uczniów do intelektualnego wysiłku, pozwala wczuwać się w role, których na co dzień nie odgrywają oraz poznawać reakcje swoje i innych osób na  występujące w otoczeniu niebezpieczne sytuacje. Licznych i wartościowych efektów dydaktycznych dostarczyły spotkania z niecodziennymi gośćmi-przedstawicielami wymienionych wcześniej instytucji,  które wzbudzały u uczniów duże zainteresowanie, stanowiły urozmaicenie toku nauczania i niejednokrotnie poszerzały  posiadane przez wychowanków informacje o różnych zawodach.

Wszystkie działania realizowane w ramach konkursu wniosły duży wkład w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia zasad praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego, obrony przed patologiami.
Właściwe wywiązanie się z określonych w konkursie obowiązków zaowocowało przyznaniem naszej placówce tytułu „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkowstwa „Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły”.

 

Sławomir Gębica