Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


10 grudzień 2012

Przedłużenie terminu konsultacji projektów uchwał

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że Zarządzeniem Nr 0050.374.2012r. został przedłużony do dnia 14 grudnia 2012r. termin konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

 

 

 1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice,
 2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi,
 4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Konsultacje przeprowadzone są z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.344.2012 Wójta Gminy Mierzęcice.

 

Wypełnione formularze należy składać do dnia 14 grudnia 2012r. do godziny 15.30 w następujący sposób:

 • w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22)
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekty powyższych uchwał oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków, zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice.

Ponadto, projekty powyższych uchwał oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków, dostępne są również w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice pok nr 3.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

 

Pliki do pobrania: