Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.

06 grudzień 2012

Nagroda "GRYF MIERZĘCICKI".

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr XIII/107/2011 do dnia 20 grudnia 2012 roku można składać wnioski o przyznanie nagrody „GRYF MIERZĘCICKI”.

 

 

Ideą przyznania niniejszej nagrody jest podjęcie działań w celu wyróżnienia i uhonorowania osób fizycznych, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych osób prawnych, które całokształtem swojej działalności zawodowej, społecznej oraz realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego, a także społecznego rozwoju oraz promocji Gminy Mierzęcice.

 

Kandydatów do przyznania statuetki „GRYF MIERZĘCICKI” mogą zgłaszać:

 1. Przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice
 2. Komisje Rady Gminy Mierzęcice
 3. Wójt Gminy Mierzęcice
 4. Grupa mieszkańców gminy Mierzęcice w liczbie co najmniej 25 osób, posiadających czynne prawo wyborcze. Wzór listy osób popierających kandydaturę do przyznania nagrody stanowi załącznik nr 2.
 5. Instytucje, organizacje społeczne, gospodarcze oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy.

 

Wniosek o przyznanie nagrody (załącznik nr 1) składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice w terminie do dnia 20 grudnia 2012r. Wnioski, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględniane.

 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. Dane o kandydacie,
 2. Szczegółowe uzasadnienie,
 3. Nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

 

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik Nr 1 – wzór wniosku o przyznanie nagrody
 2. Załącznik Nr 2 - wzór listy osób popierających kandydaturę