Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


27 listopad 2012

„Inwestycja w edukację uczniów szkół podstawowych Gminy Mierzęcice”

Od 1 stycznia 2011 roku w naszej Gminie realizowany jest projekt -  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie  różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Zdjęcie artykułu

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 609.608 zł. Przez rok brały w nim udział wszystkie szkoły podstawowe Gminy Mierzęcice. Od lutego 2012 roku w projekcie biorą udział 4 szkoły podstawowe, ponieważ Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach została przekazana do prowadzenia przez Stowarzyszenie.


Nasza Gmina postawiła na inwestycję w nauki matematyczno-przyrodnicze. Podczas realizacji projektu uczniowie rozwijali i pogłębiali swoje wiadomości na kołach zainteresowań oraz przyswajali podstawowe wiadomości podczas zajęć rozwijających-wyrównawczych.

Zajęcia te odbywały się przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych (zakupionych na potrzeby projektu) np. bardzo lubianych przez dzieci tablic multimedialnych i przy pomocy nowoczesnych metod nauczania stosowanych przez nauczycieli.

Efektem pracy dzieci stały się samodzielne przez nich wykonywane prace (w różnych technikach) na interesujące ich tematy, różnorodność prac była ogromna co świadczy o tym , że mamy znakomitych nauczycieli angażujących się w swoją pracę. Oznacza to także, że nauczyciele skutecznie rozwijają zainteresowania uczniów i zainteresowali wieloma dziedzinami życia. Prace uczniów dotyczyły:

-    Życia żab, zielniki (liście, kwiaty polne).
-    Ziemia która nas żywi – o zbożach uprawianych przez człowieka.
-    Jak powstaje tornado.
-    Rośliny pól i łąk.
-    Zwierzęta świata.
-    Ryby - prezentacja.
-    Zwierzęta występujące w Polsce - prezentacja.
-    Minerały.
-    Dinozaury.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Zakładał on zorganizowanie 6 konkursów gminnych dla uczniów klas I – III matematyczno-przyrodniczych oraz dla uczniów klas IV-VI z matematyki i przyrody. W roku 2011 odbyły się 3 konkursy i w roku 2012 odbędą również 3 konkursy.

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych  w listopadzie 2011  roku zostali wyłonieni uczestnicy do Gminnych Konkursów Przedmiotowych, który odbył się w grudniu 2011 roku. Natomiast w 2012 roku konkursy odbędą się w dniach 26 listopada 2012 roku dla klas młodszych, 27 listopada 2012 roku matematyka i 28 listopada 2012 roku przyroda dla klas starszych o godz. 1300  w Szkole Podstawowej w Toporowicach . Na uczestników czekają jak zwykle atrakcyjne nagrody. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia (Regulaminy w załączeniu).

Projekt nasz dobiega końca. Termin jego realizacji to 01.01.2011 roku do 31.12.2012 roku. Dwa lata realizacji projektu podsumowane zostaną 19 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach o godzinie 15.00

Jakie korzyści przyniosła nam realizacja projektu ? Z pewnością Fundusze Europejskie pomagają zmienić oblicze edukacji.  Wiejskie szkoły wzbogaciły się o nowoczesne pomoce dydaktyczne, a droga do nowoczesnego systemu polskiej oświaty wiedzie właśnie przez pozyskiwanie funduszy europejskich i wykorzystanie ich w celu podniesienia jakości edukacji.

Bardzo ważnym elementem wspierającym z pozyskanych funduszy Unii Europejskiej jest właśnie indywidualne podejście do pewnych grup uczniów. Dofinansowane są programy zarówno dla dzieci zdolnych jak i tych mających największej problemów w szkole.

Podczas dwóch lat prowadzenia projektu wzrosła liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych, którzy wzięli  udział w konkursach interdyscyplinarnych poprzez to, że uwierzyli we własne możliwości i podniosła się ich wiara w siebie, nabyli więcej umiejętności. Zwiększyła się także średnia liczba punktów uzyskanych podczas sprawdzianów dla szóstoklasistów.

Oznacza to, że wysiłki wszystkich nauczycieli pracujących w projekcie przyniosły oczekiwane efekty.
Kiedy zaczęliśmy w 2011 r. nasz projekt byliśmy pionierami, obecnie w każdej ze szkół realizowanych jest kilka projektów współfinansowanych z EFS np. „I ty możesz zostać geniuszem” i „Gimnastyka umysłu”. To znak, że pozyskane fundusze unijne pozytywnie zmieniają nasze środowisko i opłaca się z nich korzystać.  Niezwykle istotne stało się właśnie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze wsi co stało się możliwe właśnie dzięki funduszom pozyskanym w ramach tego właśnie projektu.

To właśnie te działania wpływają na wysoką jakość edukacji w szkołach podstawowych Gminy Mierzęcice. Drobnymi kroczkami zmierzamy do celu, aby jakość edukacji w naszej Gminie była na  europejskim poziomie.

Koordynator Projektu
Izabela Dziurowicz

Załączniki:

Regulamin 1
Regulamin 2
Regulamin 3