Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na rurę kanalizacyjną w ziemi
  Informacja o dofinansowaniu do budowy przyłączy kanalizacyjnych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.

08 listopad 2012

X Dzień Związkowca

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Toporowicach - Pani Izabeli Dziurowicz.

 

 

 

20 października  2012 roku uroczyście obchodzono X Dzień Związkowca. Gospodarzem był Zarząd Oddziału ZNP w Żywcu wraz z Zarządem Śląskiego Okręgu ZNP. Zarząd Główny ZNP w Warszawie reprezentował kol. Sławomir Broniarz - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z Prezydium Zarządu Głównego, a  Okręg Śląski kol. Jadwiga Aleksandra Rezler -Prezes Okręgu Śląskiego wraz z Zarządem Okręgu.


W uroczystościach wzięli udział kol. delegaci z 55 oddziałów ZNP z terenu województwa śląskiego, a także członkowie ZNP z Okręgów Dolnośląskiego, Łódzkiego i Świętokrzyskiego.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Kuratorium Oświaty, lokalnych władz samorządowych, Burmistrz Miasta Żywca, reprezentacja Urzędu Miasta i Powiatu.


Jak co roku Dzień Związkowca był okazją do przekazania zasłużonym pedagogom   wielu medali, odznaczeń, nagród i wyróżnień, do których należały Krzyże Zasługi, Medale KEN, Medale za Długoletnią Służbę, Medale za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złote Odznaki ZNP, odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także nagród i wyróżnień Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP- tytuły Honorowego Prezesa ZNP i Przyjaciela ZNP. Wręczono także liczne listy gratulacyjne i podziękowania dla sportowców reprezentujących związek poza granicami kraju.


Część artystyczna została przygotowana przez nauczycieli z Oddziału ZNP Żywiec - z grupą wychowanków z Przedszkola nr 11. Wystąpił też Zespół "Ego Dance" z MCK. Nieoficjalna cześć uroczystości wraz z degustacją jubileuszowego tortu odbyła się w restauracji "Stary Dwór".


W uroczystości tej brali udział- dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach Pani Izabela Dziurowicz oraz prezes oddziału ZNP Pan Jan Kraśkiewicz. Podczas spotkania Pan Jan Kraśkiewicz otrzymał wyróżnienie od Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP – Pani Jadwigi Aleksandry Rezler, a Pani Izabela Dziurowicz medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk wicekuratora Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Pana Dariusza Wilczaka.

Warto nadmienić, że Medal Komisji Edukacji Narodowej zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli jest nadawany osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych przez Ministra Edukacji Narodowej.


Dziś otrzymują go pedagodzy  za  szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zgodnie z obowiązującą ustawą- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku.

W 2002 roku otrzymałam Złotą Odznakę ZNP, później kilka razy uzyskiwałam nagrody  Wójta Gminy Mierzęcice, w 2010 roku jako pierwsza w Gminie Mierzęcice otrzymałam nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, a w 2012 roku Medal KEN. Oznacza to, że moje działania jako nauczyciela są pozytywnie postrzegane wśród społeczności lokalnej. Muszę podkreślić, że nie jest możliwe osiąganie sukcesów, pracując samodzielnie. To osoby, z którymi działamy oceniają naszą pracę. Jest mi szczególnie miło, że współpracuję z pedagogami, dla których edukacja stanowi sens ich życia. To właśnie dobra współpraca z byłą dyrektor szkoły Panią Barbarą Słanią oraz z Panią Beatą  Polaniecką  radną i dyrektorem LO im. Norwida w Będzinie  (która medal KEN otrzymała w zeszłym roku) władzami gminy, nauczycielami, a także Stowarzyszeniem Społeczno- Kulturalnym Przyjaciół Toporowic, jego prezesem Panem Jackiem Biedroniem – stały się podstawą do tego, że otrzymałam Medal KEN.


Od 31 lat jestem nauczycielką nauczania zintegrowanego i wychowania do życia w rodzinie. Posiadam również kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, ponieważ ukończyłam też Akademię Ekonomiczną w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Pomimo tak długiego stażu pracy nadal chętnie uczestniczę w szkoleniach i zajęciach warsztatowych, ponieważ lubię się uczyć, a podnoszenie kwalifikacji zawodowych wpływa na wysoką jakość edukacji w mojej szkole – powiedziała Pani Izabela Dziurowicz.


Medal Komisji Edukacji Narodowej to nie tylko wyróżnienie dla zasłużonego Dyrektora –Pani Izabeli Dziurowicz, ale również wielkie osiągniecie dla całej społeczności Toporowic i Gminy Mierzęcice.