Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


17 maj 2022

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach

Zdjęcie przedstawiające fragment uroczystościDzień 6 maja 2022 r. zapisze się w historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach jako jeden z najważniejszych. Uroczystość, jaką był Jubileusz 70-lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach oraz  przekazanie szkole sztandaru, miała charakter szczególny i bardzo wzniosły.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – Pani Paulina Niegowska z wielkim wzruszeniem mówiła o tej wyjątkowej chwili:

„Nadanie sztandaru dla szkoły to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie. Będziemy niezmiennie dbać o to, aby cała społeczność szkolna czciła wartości, jakimi dla każdego Polaka są Bóg, Honor, Ojczyzna i o to, byśmy byli odpowiedzialni za wartości, którym szczególnie służył patron naszej szkoły – Tadeusz Kościuszko.”

Podczas uroczystości oficjalnej odczytano historię szkoły i dziękowano wszystkim tym, którzy czynili ją piękną, wszechstronnie rozwijającą swoich wychowanków i spełniającą swoją najważniejszą rolę – krzewienia ideałów mądrości, dobra i sprawiedliwości.

Obchody tego wspaniałego wydarzenia rozpoczęła uroczysta  Msza Święta sprawowana przez proboszcza Parafii Targoszyce -  Księdza Kanonika Janusza Rakoczego oraz byłego katechetę i wikariusza Parafii Targoszyce – Księdza Rafała Kordaszewskiego. Słowo Boże wygłosił absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – Ksiądz Włodzimierz Machura.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli Gospodarz Gminy Mierzęcice – Wójt Gminy Mierzęcice - Grzegorz Podlejski, zastępca wójta Gminy Mierzęcice Iwona Pańta, skarbnik Gminy Mierzęcice Agnieszka Frączek, przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice Monika Dyraga wraz z Radnymi Gminy Mierzęcice, Ksiądz Rafał Kordaszewski, Ksiądz Włodzimierz Machura, Ksiądz Przemysław Szot, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, w tym byli dyrektorzy szkół, nauczyciele emeryci, prezes Oddziału ZNP  Robert Białek, Jan Kraśkiewicz, dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego filii Mierzęcice Jakub Kulej, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie Marzena Brudzińska. Na uroczystość przybyli także uczniowie, rodzice uczniów, pracownicy i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

Fundatorzy sztandaru z godnością przypomnieli, iż chlubne tradycje szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki. Podczas przemówień szanownych gości wielokrotnie podkreślano wielkie poświęcenie, oddanie i wzorową służbę tych, którzy tę szkołę przez lata tworzyli i pracowali na jej wielkość. Praca na rzecz dobra ogólnego i miłość do Ojczyzny jest cechą mówiącą o jakości ludzkiego życia. Patriotyzm jest wartością świadczącą o jakości człowieka.

Wicedyrektor szkoły Beata Fryc serdecznie podziękowała za ufundowanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach. Fundatorami sztandaru byli: Grzegorz Podlejski, Iwona Pańta, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, Radni Gminy Mierzęcice, Monika Dyraga, Bożena Jach, Katarzyna Burczyk, Hanna Kałuska, Anna Kolasińska, Emilia Krzyżanowska, Krzysztof Kobiałka, Jacek Malikowski, Zbigniew Feliszewski, Marcin Jędrusik, Robert Małecki, Piotr Pasamonik, Przemysław Paszewski oraz dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego filii Mierzęcice Jakub Kulej i Łukasz Skupień - firma Lumana Pro.

Jubileusz szkoły uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, podczas którego przypomniano postać patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki – wybitnego wodza i wielkiego Polaka. Oddając hołd Wspaniałemu Naczelnikowi, laureatki szkolnego konkursu historyczno - literackiego o patronie szkoły - Julia Czapla, Nikola Czapla i Anna Kyrcz - odczytały swoje wiersze i listy, a występ wzbogaciły utwory muzyczne przygotowane przez uczennice: Emilię Duś, Zuzannę Jabłońską i Barbarę Ciesielską. Uczniowie klas starszych: Oliwier Kamiński, Magdalena Góralczyk, Julia Brenza, Jakub Bystrzycki, Zuzanna Hudecka, Kinga Pawłowska, Krystian Kubinek, Jakub Kocot, Miłosz Wojańczyk, Magdalena Blachlińska, Marcelina Wołyniec, Paulina Bijak, Maciej Nowak, Ksawery Sarnik, Adrianna Hyla, Mikołaj Wylężek, Nikola Król, Oliwia Bartosz, Robert Kołodziejczyk, Kornelia Słaboń, Dawid Góralczyk, Matylda Łazarczyk, Julia Zielińska oraz chór pod przewodnictwem nauczyciela muzyki Barbary Gryczki zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Uczniowie klas młodszych uhonorowali uroczystość polskim tańcem narodowym. Na zakończenie absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – Kamila Dróżdż uatrakcyjniła obchody jubileuszu krótkim recitalem.

Po wielkich chwilach wzruszeń dyrektor szkoły Paulina Niegowska podziękowała zebranym za uczestnictwo w tej historycznej uroczystości i zaprosiła wszystkich do zwiedzania szkoły, obejrzenia kronik archiwalnych i wpisu do Kroniki Jubileuszowej.

 

Zdjęcie przedstawiające Wójta Gminy Mierzęcice pana Grzegorza Podlejskiego, Zastępcę Wójta panią Iwonę Pańtę oraz Sekretarz Gminy panią Agnieszkę Frączek podczas Mszy Świętej

Zdjęcie przedstawiające ołtarz oraz księży i nowy sztandar szkoły

Zdjęcie przedstawiające chór podczas występu w SP1

Zdjęcie przedstawiające ucznia oraz uczennice SP1 którzy byli prowadzącymi występ

Zdjęcie przedstawiające przemawiającą panią dyrektor Paulinę Niegowską oraz publiczność

Zdjęcie przedstawiające nowy sztandar szkoły oraz przedstawicieli rady rodziców

Zdjęcie przedstawiające panią dyrektor Paulinę Niegowską na tle dekoracyjnego napisu "Jubileusz 70-lecia SP1"

Zdjęcie przedstawiające publiczność

Zdjęcie przedstawiające przemawiającą uczennicę

Zdjęcie przedstawiające przemawiającą przedstawicielkę sponsorów sztandaru.

Zdjęcie przedstawiające przekazanie sztandaru uczniom

Zdjęcie przedstawiające przekazanie sztandaru uczniom

Zdjęcie przedstawiające przemawiające uczennice

Zdjęcie przedstawiające ślubujących uczniów przy sztandarze

 

Zdjęcie przedstawiające przemawiającego Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego

Zdjęcie przedstawiające władze gminy składające gratulacje na ręce dyrektor szkoły

Zdjęcie przedstawiające przemawiającą Przewodniczącą Rady Gminy Mierzęcice

Zdjęcie przedstawiające przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego okręg Psary pana Roberta Białka oraz jego poprzednika pana Jana Kraśkiewicza składających gratulacje na ręce pani dyrektor

Zdjęcie przedstawiające przemawiającą byłą panią dyrektor Bożenę Jach na tle dekoracyjnego napisu "Jubileusz 70-lecia SP1"

Zdjęcie przedstawiające Radnych Gminy panią Teresę Banaś oraz pana Krzysztofa Kobiałkę

Zdjęcie przedstawiające Dyrektorki okolicznych placówek oświatowych

Zdjęcie przedstawiające dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury panią Karolinę Dymarską

Zdjęcie przedstawiające przewodniczącą rady rodziców panią Joannę Barę

Zdjęcie przedstawiające Radnego Gminy Mierzęcice pana Jacka Malikowskiego

Zdjęcie przedstawiające Zastępcę Dyrektora panią Beatę Fryc

Zdjęcie przedstawiające występujących uczniów

Zdjęcie przedstawiające występujących uczniów

Zdjęcie przedstawiające występujących uczniów

Zdjęcie przedstawiające występujących uczniów

Zdjęcie przedstawiające występujących byłą uczennicę Kamilę Dróżdż - MILLĘ