Logo artykułu - napis zajęcia teatralneGminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach już dziś zachęca dzieci i młodzież z terenu gminy Mierzęcice do udziału w zajęciach teatralnych z wykorzystaniem nowych technologii oraz technik radiowych i filmowych. Równocześnie informujemy, że zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym w budynku mierzęcickiego GOK od momentu, gdy zniesione zostaną obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne w związku z pandemią COVID-19.

 

Te artystyczne i niezwykle cenne dla rozwoju dzieci i młodzieży zajęcia obejmować będą: rozgrzewkę, zajęcia dykcyjne, oddechowe, logopedyczne, pracę z mikrofonem i kamerą z wykorzystaniem nowych technologii, montaż materiałów filmowych z wykorzystaniem technik słuchowiskowych. W ich trakcie zastosowane zostaną następujące techniki: teatr cieni, teatr lalek, teatr w żywym planie.

A jakie są korzyści płynące z udziału Twojego dziecka w zajęciach teatralnych? Jest ich mnóstwo! Przede wszystkim Twoje dziecko:

  • rozwija swoją wyobraźnię, pewność siebie oraz wiedzę;
  • uczy się wyrażania emocji oraz rozwija swoje umiejętności interpersonalne i inteligencję emocjonalną;
  • trenuje spostrzegawczość;
  • przełamuje swoją nieśmiałość;
  • uczy się wyciszenia i panowania nad sobą;
  • uczy się wyrażania myśli i zwiększa zasób słownictwa;
  • rozwija swoje możliwości muzyczne, plastyczne, ruchowe i słowne.

 

Aby zgłosić swój udział w zajęciach lub uzyskać więcej informacji na ich temat, prosimy dzwonić pod nr 32 288 70 82.

Zachęcamy do twórczego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty przygotowanej przez mierzęcicki GOK.

 

 

Plakat zachęcający do zapisu na warsztaty teatralne