Logo artykułu - miniaturka zdjęcia przedstawiającego moment podpisania umowy.Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Będzinie zapraszają do udziału w konkursie na stworzenie edukacyjnej gry planszowej dla całej rodziny, której główną bohaterką będzie Smoczyca Klara.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa od 7-9 lat;
  • II kategoria wiekowa od 10–14 lat;
  • III kategoria wiekowa 15 i więcej.

 

Aby wziąć udział w twórczej rywalizacji należy stworzyć grę planszową w oparciu o planszę formatu A4 lub A3, która może być przeznaczona dla całej rodziny. Każdy z uczestników konkursu, oprócz stworzenia planszy oraz dodatkowych elementów niezbędnych do gry (pionki, karty, etc.), musi przedstawić również szczegółową instrukcję gry (jako osobny załącznik w formie tekstowej). Każda zgłoszona praca może mieć tylko jednego autora oraz musi zostać podpisana na odwrocie planszy imieniem, nazwiskiem, adresem oraz telefonem kontaktowym uczestnika konkursu. Grę można wykonać w dowolnej technice.

Celem wydarzenia jest nauka poprzez zabawę, wpojenie zasad fair play, nauka radzenia sobie z sukcesami i porażkami, wspólne spędzanie czasu z bliskimi, rozwijanie umiejętności społecznych, nauka kontrolowania emocji, promowanie tematyki ochrony przed zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku zagrożeń.

Prace konkursowe należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach (42-460 Mierzęcice ul. Wolności 102a) w terminie od 20 marca do 20 maja 2021 roku. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z jego regulaminem.

Na autorów najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowych czekają nagrody! Warto dodać, że przyznane zostaną także wyróżnienia za nowatorskie techniki wykonania oraz walor edukacyjny prac!

Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Jury będzie oceniać prace pod względem: nowatorskiej techniki, czytelności reguł zabawy, pomysłowości i atrakcyjności oraz walorów edukacyjnych.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Do pobrania:

 

Plakat promujący Powiatowy Konkurs na stworzenie gry edukacyjnej ze smoczycą Klarą