Logo artykułu - jedna z prac konkursowychKonkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego. Jury powołane przez organizatora II Konkursu Fotograficznego pn. „Gmina Mierzęcice o zachodzie słońca” wyłoniło jego zwycięzców. Przypomnijmy, że twórcza rywalizacja trwała od 7 lipca br. Jej uczestnicy mogli dostarczyć od 1 do 5 fotografii.

 

Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych.:

  • I kategoria wiekowa – uczniowie klas I – IV;
  • II kategoria wiekowa – uczniowie klas V – VIII;
  • III kategoria wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych;
  • IV kategoria wiekowa – osoby dorosłe.

 

W I kategorii wiekowej (uczniów klas I-IV), I miejsce zajęła Alicja Goździewska, II - Jan Urbański, zaś III- Łucja Bysko.

W II kategorii wiekowej zwycięzcą okazała się Julia Szafran, II miejsce przypadło w udziale Marcie Cyganek, zaś III- Jagodzie Zowadzie.

Z kolei w III kategorii wiekowej zwyciężyła Aleksandra Cyganek.

Spośród fotografii nadesłanych przez osoby dorosłe I miejsce zajęła Marta Gąsior, II miejsce wywalczyła Anetta Gąsior, zaś III - Ewelina Wacławczyk.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mierzęcicach w celu odbioru nagród.

 

Zdjęcie konkursowe Alicji Goździewskiej

Zdjęcie konkursowe Alicji Goździewskiej

Zdjęcie konkursowe Alicji Goździewskiej

Zdjęcie konkursowe Jana Urbańskiego

Zdjęcie konkursowe Jana Urbańskiego

Zdjęcie konkursowe Łucji Bysko

Zdjęcie konkursowe Łucji Bysko

Zdjęcie konkursowe Juli Szafran

Zdjęcie konkursowe Juli Szafran

Zdjęcie konkursowe Juli Szafran

Zdjęcie konkursowe Marty Cyganek

Zdjęcie konkursowe Marty Cyganek

Zdjęcie konkursowe Marty Cyganek

Zdjęcie konkursowe Jagody Zowady

Zdjęcie konkursowe Jagody Zowady

Zdjęcie konkursowe Jagody Zowady

Zdjęcie konkursowe Aleksandry Cyganek

Zdjęcie konkursowe Aleksandry Cyganek

Zdjęcie konkursowe Aleksandry Cyganek

Zdjęcie konkursowe Marty Gąsior

Zdjęcie konkursowe Marty Gąsior

Zdjęcie konkursowe Marty Gąsior

Zdjęcie konkursowe Anety Gąsior

Zdjęcie konkursowe Anety Gąsior

Zdjęcie konkursowe Anety Gąsior

Zdjęcie konkursowe Eweliny Wacławczyk

Zdjęcie konkursowe Eweliny Wacławczyk

Zdjęcie konkursowe Eweliny Wacławczyk