Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


22 kwiecień 2020

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „Ziemia w naszych rękach”

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, w związku z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi, organizuje konkurs pn. „Ziemia w naszych rękach”.

 

 

Przedmiotem konkursu jest wybór fotografii, która będzie w najciekawszy sposób przedstawiała, jak dba się o środowisko naturalne w obrębie swojego domu, wraz z opisem zamieszczonym przez uczestników konkursu na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

Zwycięskie zdjęcia prac zostaną opublikowane na profilu Facebookowym organizatora. Konkurs trwa od 22 kwietnia do 6 maja 2020r.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi:
- polubić profil Facebookowy GOK w Mierzęcicach
- udostępnić post konkursowy na swoim profilu FB. Udostępnienie postu musi być publiczne (widoczne dla wszystkich).
- w komentarzu pod postem konkursowym należy zamieścić fotografię, która będzie w najciekawszy sposób przedstawiała, jak dba się o środowisko naturalne w obrębie swojego domu, wraz z opisem wyjaśniającym, co znajduje się na zdjęciu.

Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. Każdy z uczestników zgłasza do konkursu jedno zdjęcie w formie jednej odpowiedzi do postu konkursowego. Do konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia wcześniej nie publikowane.

Wielokrotne dodawanie postów lub więcej niż jednego zdjęcia będzie skutkowało dyskwalifikacją z udziału w konkursie. Wyboru laureatów, dokona Komisja Konkursowa.

Nagrody przewidziane w konkursie to:
- 3x zestaw „Domek dla owadów zapylających wraz z nasionami przyciągającymi dzikie pszczoły”;
- 3x zestaw do samodzielnego stworzenia kompozycji kwiatowej.

Zachęcamy do udziału w konkursie i zapoznania się z jego regulaminem.

Celem konkursu jest:
-popularyzacja problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska,
-kształtowanie proekologicznych postaw społecznych,
-uświadamianie konieczności ochrony środowiska naturalnego przed zniszczeniem,
-uświadamianie potrzeby segregacji odpadów,
-wytworzenie nawyku dbania o ład i porządek oraz nawyku oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi,
- kształtowanie umiejętności poszukiwania praktycznych możliwości ochrony środowiska,
-mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania proekologicznych działań.

Plakat do pobrania