17 grudnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i fotograficznego, organizowanych w ostatnim czasie przez mierzęcicki GOK. Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Gminy Mierzęcice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.

 

W imieniu wójta Gminy Mierzęcice, nagrody wręczyła Pani Iwona Kłys- zastępca wójta.

Oba konkursy oceniało jury w składzie: Grzegorz Podlejski- wójt Gminy Mierzęcice, Iwona Kłys- zastępca wójta Gminy Mierzęcice, Józef Kotuła-instruktor plastyki, Anna Kuśpiel- instruktor plastyki

Adresatami I Gminnego Konkursu Fotograficznego pt. „Gmina Mierzęcice w obiektywie” pod patronatem wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Mierzęcice

W tym przypadku, prace były oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa – uczniowie klas I – IV,
  • II kategoria wiekowa – uczniowie klas V – VIII,
  • III kategoria wiekowa – uczniowie szkół średnich,
  • IV kategoria wiekowa – osoby dorosłe.

 

Konkurs trwał od 17 października 2019r. do 21 listopada 2019r. Na konkurs wpłynęło 81 prac.

Ostatecznie, w kategorii klas I-IV zwyciężyła Karolina Bednarczyk, II miejsce zajęła Alicja Goździewska, III- Maria Strama, zaś wyróżnienie przyznano Janowi Urbańskiemu.

W kategorii klas V-VIII zwyciężył Krzysztof Gryta, II miejsce zajęła Joanna Karcz, III miejsce jury przyznało Justynie Goździewskiej, z kolei wyróżnieniem uhonorowani zostali Liliana Bednarczyk oraz Teodor Babiuch.

W kategorii dorosłych I miejsce przypadło w udziale Marcie Szewczak. II miejsce zajęła Jolanta Karcz, III miejsce-Magdalena Liszka. W tym przypadku wyróżnieniem uhonorowano Patrycję Ozgę.

Celem drugiego z organizowanych przez mierzęcicki GOK konkursów- plastycznego pt. „Śmieci segreguję i ziemię ratuję”, była popularyzacja idei racjonalnej gospodarki odpadami oraz tematyki związanej z ochroną środowiska naturalnego. Konkurs trwał od 4 listopada 2019r. do 2 grudnia 2019r. W tym przypadku konkurs adresowany był do dzieci z placówek przedszkolnych oraz szkół podstawowych z terenu powiatu będzińskiego.

Uczestnicy podzieleni zostali na cztery kategorie wiekowe:

  • I kategoria- dzieci w wieku przedszkolnym,
  • II kategoria- uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
  • III kategoria- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • IV kategoria- uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było samodzielne wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej (rysunek, farba, kolaż, wyklejanka, etc.). Każdy spośród uczestników konkursu plastycznego mógł przedstawić tylko jedną pracę. Na konkurs wpłynęło aż 119 prac.

W kategorii przedszkolaków zwyciężyła Emilia Czapla, II miejsce zajęła Maria Tokorz, zaś III- Łucja Szczepanik. W tej kategorii wiekowej przyznano także dwa wyróżnienia. Pierwsze spośród nich otrzymała Laura Kurzyńska, drugie- Milena Gut.

W kategorii klas I-III zwyciężyła Wiktoria Rubik, II miejsce zajęła Marika Sędzik, III miejsce- Filip Latos. Wyróżnienie otrzymał Adam Bochacki.

W kategorii klas IV- VI zwycięstwo odniosła Magdalena Czarnota, II miejsce zajęła Zuzanna Bajer, zaś III- Joanna Surowiec. W tej kategorii także przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Konrad Augustyniak i Emilia Babiuch.

W kategorii klas VII-VIII zwyciężył Teodor Babiuch. II miejsce zajęła Julia Gręda, a III- Zuzia Góral.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom obu konkursów za udział i gratulujemy ich laureatom. Zachęcamy do udziału w kolejnych inicjatywach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach.