Uczestnicy Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego "Współczesny patriotyzm" organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach oraz członkowie Koła Dziennikarskiego mierzęcickiego GOK odwiedzili 29 października br. redakcję Polskiego Radia Katowice.

 

Członkowie Koła Dziennikarskiego na co dzień są uczniami SP nr 1 i 2 w Mierzęcicach, SP w Przeczycach oraz szkół średnich. Goście spoza naszej gminy uczęszczają do SP nr 3 w Wojkowicach i ZSP nr 2 w Sarnowie (gm. Psary).

Radio Katowice zrobiło wrażenie na młodych dziennikarzach. O ponad 90-letniej historii rozgłośni (powstała w 1927 r., jest jedną z najstarszych w kraju) oraz tajnikach pracy w radiu ciekawie opowiedziała redaktor Ewelina Kosałka-Passia (nagradzana w wielu konkursach reportażystka, dziennikarka od blisko 15 lat związana z rozgłośnią). Inni dziennikarze zwracali uwagę, że to radio jest medium, które jest nieśmiertelne, bo nawet wtedy, gdy zawodzi wszystko inne (choćby podczas działań wojennych) rozgłośnie radiowe wspierają mieszkańców.

Dziennikarze tłumaczyli, że najtrudniej przekazać w sposób profesjonalny, bez emocji, informacje o tragediach. Pokazywali też, jak wpłynęła technika na rozwój dziennikarstwa radiowego. Młodzi adepci dziennikarstwa obejrzeli newsroom czyli serce redakcji, studia nagraniowe i emisyjne, pomieszczenia reżyserskie oraz archiwum i muzeum radiowe. Przyszłym dziennikarzom najbardziej podobało się, że można było zobaczyć i usłyszeć "na żywo" jak powstają radiowe informacje, poznać ciekawych ludzi, dotknąć - działających - magnetofonów i radioodbiorników w radiowym muzeum. Nie zabrakło też pamiątkowych fotografii, selfie w profesjonalnym studiu nagraniowym, czy z "odpoczywającym na ławeczce" Stanisławem Ligoniem (pseudonim "Karlik z Kocyndra"), patriotą, pisarzem, dziennikarzem i patronem katowickiej redakcji.

Na zdjęciu: Uczestniczki wycieczki GOK pod redakcją Polskiego Radia Katowice przy ławeczce Stanisława Ligonia. Dziennikarka Ewelina Kosałka-Passia opowiada o tym jak zmieniła się praca dziennikarzy radiowych tylko w ciągu ostatnich lat, m.in. dzięki procesowi cyfryzacji dźwięku.

 

{gallery}/artykuly/Wycieczka-GOK-do-Radia-Katowice-2019/{/gallery}