11 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego pn. "Współczesny patriotyzm".

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Będziński Sebastian Szaleniec oraz Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Uczestnicy konkursu mogli składać swoje prace w formie reportażu, wywiadu, felietonu, czy wywiadu telewizyjnego w terminie od 13 kwietnia do 31 maja br.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w sposób niezwykle profesjonalny poprowadził duet w składzie: Agnieszka Zielińska- dziennikarz i wykładowca kunsztu dziennikarskiego oraz Marcin Czapla- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. Oprócz wyżej wymienionych w Jury zasiadała także Beata Dzierżanowska- Kukuła, nauczyciel języka polskiego.

Swoją obecnością galę uświetnili: Janusz Majczak - przewodniczący zarządu Lokalnej Grupy Działania oraz Stanisław Paks, przewodniczący Rady LGD, także Paulina Niegowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, Małgorzata Barańska - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie oraz przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi oraz Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie. Na gali pojawił się również Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Zapewne na długo w pamięci uczestników tego doniosłego wydarzenia pozostanie przemowa na temat patriotyzmu, którą wygłosił Janusz Majczak - przewodniczący zarządu Lokalnej Grupy Działania oraz prelekcja Adama Daszewskiego - dziennikarza kolekcjonującego marynistyczne ciekawostki. Co istotne, zainteresowania, praca oraz nietuzinkowe hobby Adama Daszewskiego, stanowiły inspirację do wywiadu, który po zakończeniu wykładu przeprowadziła z prelegentem jedna z laureatek konkursu dziennikarskiego - Julia Suberlak.

Tegorocznymi laureatami II Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego pn. "Współczesny patriotyzm"  w poszczególnych kategoriach zostali:

Materiały video:

  • I miejsce - Tomasz Radzimski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach;
  • II miejsce - praca zbiorowa, której autorami byli: Natalia Strąk, Wiktor Wysocki, Wiktoria Cudzich z Czeladzi;
  • III miejsce - praca zbiorowa, której autorami byli: Julia Pawliczak z pomocą Anny Surowiec i Alicji Wołkowicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

Materiały prasowe w grupie młodzieży:

  • ex aequo I miejsce- Wiktoria Cebula ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach i Laura Płatek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach;
  • W tej kategorii przyznane zostały także dwa wyróżnienia, którymi uhonorowane zostały: Julia Suberlak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi i Martyna Kusaj ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

Materiały prasowe w grupie dzieci:

  • I miejsce - Mateusz Płonka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie;
  • II miejsce - Nadia Winek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach;
  • III miejsce - Patrycja Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie.

 

Organizatorzy konkursu uhonorowali także pamiątkowymi dyplomami i nagrodami za udział: Nicolę Wach ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach, Aleksandrę Zasadę z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, Piotra Grudnia z ZSP nr 2 w Sarnowie, Małgorzatę Płatek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, Paulinę Flachę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, Emilię Jasińską z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, Piotra Kozika z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, Jana Sadłonia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.

Ogromne podziękowania należy skierować w stronę Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Urzędu Gminy w Mierzęcicach, które ufundowały nagrody laureatów oraz objęły honorowym patronatem to doniosłe wydarzenie.

 

{gallery}/artykuly/II-Powiatowy-Konkurs-Dziennikarski-2019-ARTYKUL/{/gallery}