Uczestnicy warsztatów dziennikarskich z Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, w powiecie będzińskim odwiedzili rozgłośnię Polskiego Radia Katowice.


Młodzi adepci dziennikarstwa obejrzeli newsroom czyli serce redakcji, studia nagraniowe i emisyjne, pomieszczenia reżyserskie oraz Studio Koncertowe im. Jerzego Haralda. O historii jednej z najstarszych w Polsce rozgłośni, która działa od 1927 roku, opowiadał dziennikarz Radia Katowice, Tadeusz Musioł.

 - Radio to słowo i ludzie, którzy go tworzą - podkreślał reporter - Nie odtwarzana muzyka.

Przyszłym dziennikarzom najbardziej podobało się, że można było zobaczyć i usłyszeć "na żywo" jak powstają radiowe informacje, poznać ciekawych ludzi, dotknąć, wciąż działających, magnetofonów i radioodbiorników w radiowym muzeum. Nie zabrakło też pamiątkowych fotografii, selfie w profesjonalnym studiu nagraniowym, czy z "odpoczywającym na ławeczce" Stanisławem Ligoniem, wybitnym dziennikarzem i patronem katowickiej redakcji.

Młodzi dziennikarze, na co dzień są uczniami SP nr 1 i 2 w Mierzęcicach, SP w Przeczycach oraz Gimnazjów w Nowej Wsi i Mierzęcicach.

 Źródło: Polskie Radio Katowice