Obchody gminnego Dnia Edukacji Narodowej miały miejsce w czwartek, 13 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury. Na zaproszenie Grzegorza Podlejskiego, wójta gminy Mierzęcice, przybyli nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi gminnych placówek oświatowych.


Uroczystość, którą otworzyła Dorota Marciniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, odbyła się w niezwykle podniosłej i sympatycznej atmosferze. Składała się z trzech odsłon. Pierwsza odsłona to część artystyczna, w której zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum w Mierzęcicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, z ogromną pasją i zaangażowaniem, zaprezentowali niezwykle interesujący program artystyczny. Były wiersze, piosenki oraz listy uczniów stanowiące podziękowanie dla nauczycieli. Dopełnieniem uczniowskiej wdzięczności były kwiaty, które najmłodsi wręczyli wszystkim gościom.


Druga odsłona to część oficjalna, w której głos zabrali: pan wójt oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli. Grzegorz Podlejski, wójt gminy, składając wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych życzenia, wyraził wdzięczność za trud nauczania i wychowania, który owocuje wieloma sukcesami zarówno uczniów jak i nauczycieli. Nawiązując do odnoszonych sukcesów, Grzegorz Podlejski, wręczył Nagrody Wójta Gminy, przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz gratulacje tym nauczycielom, którzy uzyskali kolejne stopnie awansu zawodowego. Nagrody zostały wręczone: Bożenie Jach – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, Małgorzacie Drzewieckiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Przeczycach, Marcie Czapli – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach.  Pan wójt poinformował również zebranych, że na jego wniosek Teresa Banaś – dyrektor Gimnazjum w Nowej Wsi, otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Z kolei głos zabrali dyrektorzy szkół i przedszkoli, którzy wręczyli Nagrody Dyrektora Szkoły, swoim pracownikom. Na koniec części oficjalnej, życzenia złożyli wszystkim obecnym Tadeusz Twardoch, przewodniczący Rady Gminy oraz Jan Kraśkiewicz, prezes Międzygminnego Oddziału ZNP. 


Ostatnia część uroczystości, spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku, stało się okazją do rozmów w świątecznej atmosferze, szczególnie że wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno czynni zawodowo, jak i emerytowani pracownicy gminnych placówek oświatowych.