1 września 2011 roku w czasie uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego, dzięki gościnności Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach P. Izabeli Dziurowicz, odbyło się podsumowanie Projektu „Co zobaczysz z Ostrej Góry” przygotowanego przez Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic.


Opowiadaniom o tym wakacyjnym działaniu  przysłuchiwał się Wójt Gminy Mierzęcice P. Grzegorz Podlejski,  Ks. Kanonik Janusz Rakoczy, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej P. Grażyna Czapla, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowicach, przedstawiciele Zarządów organizacji społecznych z Toporowic, pracownicy szkoły, liczni rodzice.

W czasie podsumowania uczestnicy otrzymali dyplomy i certyfikaty za udział w projekcie (ze słowami „... pożytecznie i atrakcyjnie spędziłem wakacje, poznając moją małą ojczyznę – Toporowice”) oraz liczne nagrody i podziękowania.

Projekt realizowano w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje” ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi.

Finansowany był przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic , realizowany  przy współudziale  Szkoły Podstawowej w Toporowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach – filia w Toporowicach, wspomagany przez Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną w Toporowicach.

Projektem objęto grupę 16 dzieci do 12 lat. Zaś w zajęciach uczestniczyło z różną częstotliwością 35 naszych najmłodszych. Projekt był realizowany przez dwa tygodnie w miesiącu lipcu .
Celem Projektu było aktywne spędzanie wakacji w środowisku lokalnym przez grupę dzieci z Toporowic i Sadowia. Ul. Daleka poprzez organizację działań sprzyjających poznawaniu i promocji rodzinnej miejscowości oraz najbliższej okolicy.

Dotacja otrzymana z Fundacji Wspomagania Wsi, wkład finansowy Stowarzyszenia, praca wolontariuszy, pozwoliły na organizację wielu interesujących zajęć. Wśród nich znalazły się zajęcia plastyczne, zajęcia tematyczne, warsztaty ceramiczne, wycieczki do Pałacu Mieroszewskich i Zamku w Będzinie, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia w stadninie koni, spacery i wycieczki po najbliższej okolicy.
W ramach indywidualnych zadań i konkursów dzieci dokumentowały opowieści rodzinne i opowieści związane z Toporowicami, najbliższą okolicą; tworzyły prace literackie i plastyczne. Miłym momentem w ciągu dnia był podwieczorek lub słodkie śniadanie. Zaś w czasie wyjazdów - pobyt w „McDonald,s”. Nie brakło również elementów sprzyjających rozwijaniu procesów motywacyjnych, umiejętności dokonywania  oceny swoich działań, wzbogacających poczucia  własnej wartości. Potwierdzeniem aktywności, zaangażowania, udziału w zabawie były odznaki otrzymywane na koniec każdych zajęć. Uczestnicy mieli też możliwość wyboru nagrody za zrealizowane zadanie dnia.
Było też i pożytecznie. Przygotowano i zamontowano gablotę „Co zobaczysz z Ostrej Góry?” ze zdjęciami przedstawiającymi panoramę okolicy, oglądaną z tego wzniesienia.
Zaprojektowano i wykonano zielniki z popularnymi roślinami. Uczestnicy Projektu porządkowali również miejsca, w których odbywały się zajęcia.

P. Jacek Biedroń (prezes Stowarzyszenia) i P. Justyna Wojdas (wiceprezes Stowarzyszenia) składają serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy poprzez swoje zaangażowanie, pomysły, autentyczną troską o dzieci pokazali naszym najmłodszym „świat , nie tylko z Ostrej Góry”

Więcej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Przyjaciół Toporowic  www.toporowice.pl