Piękne wieńce dożynkowe, kolorowe stragany, smaczne potrawy oraz występy artystyczne – tak w dużym skrócie można opisać tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się 11 września w malowniczo położonych Targoszycach.


Początek września to tradycyjnie czas dziękczynienia za zebrane plony. Dożynki, czyli Święto Plonów to prastary obyczaj obchodzony w różnych stronach Polski, zwany także „wyżynki” „obrzynki”, „wieniec”, „wieńcowe” czy „okrężne”. To również dzień uhonorowania ciężkiej pracy rolników i jednocześnie możliwość integracji wszystkich mieszkańców gminy w rodzinnej atmosferze i przy wspólnej zabawie.

Tegoroczne Dożynki w gminie Mierzęcice zainauguruje uroczysta msza święta, która odbędzie się o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Targoszycach. Następnie barwny korowód dożynkowy przemaszeruje na targoszyckie błonia, gdzie odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas którego starostowie dożynek oficjalnie przekażą chleb na ręce gospodarza gminy.

W części artystycznej na plenerowej scenie wystąpią regionalne zespoły, które od wielu już lat promują rodzimy folklor m.in. Kapela Regionalna „Mierzęcice”, Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” oraz „Toporowianki”. Dożynkowy czas umili także Zespół Śpiewaczy „OD DO” z Preczowa oraz Zespół Wokalny „ToMiNo”. Wydarzenie zakończy koncert zespołu „Blue Party” oraz zabawa dożynkowa.


Sponsorem Głównym wydarzenia jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Aktualnie spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg - Tworzeń.

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Śląska i Opolszczyzny. Ponadto gazociąg relacji Tworóg - Tworzeń będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”.

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi również projekt inwestycyjny polegający na przyłączeniu Elektrowni Łagisza do sieci przesyłowej gazu, w ramach którego zostanie wybudowany gazociąg o długości około 12km.

Gminy, na terenie których zlokalizowane będą gazociągi, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

SPONSORZY: