Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki PublicznejW Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach członkowie Koła Teatralnego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach wystawili sztukę teatralną pt. „W Krainie książek".

 

Zakończył się rok szkolny i tym samym Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach zakończyła realizację zajęć w ramach projektu edukacyjno - czytelniczego realizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Mierzęcicach. W czasie roku szkolnego 2015/2016 odbyło się wiele zajęć czytelniczych zarówno w Bibliotece jak i na zajęciach szkolnych. W bibliotece zajęcia organizowały Panie Magdalena Bijak i Dominika Latos a w szkole Panie Beata Dzierżanowska - Kukuła i Agata Psonka. Ogółem zorganizowano we wszystkich klasach kilkadziesiąt spotkań i lekcji bibliotecznych, w każdy wtorek w poszczególnych klasach odbywało się głośne czytanie fragmentów książek. Kolejny  rok aktywnie działał Klub Miłośników Książek ABC oraz Klub Literacki. Biblioteka zaprosiła dzieci na spotkanie z pisarzem Michałem Zawadką, ze słoniem Elmerem oraz na przedstawienie teatralne ”Witajcie w naszej bajce”, natomiast w szkole zorganizowano wspólne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

14 czerwca w Bibliotece w Mierzęcicach przygotowano zakończenie realizacji projektu. Zaproszono uczniów klas II wraz z wychowawcami  oraz współorganizatorki  akcji -  p. Beatę Dzierżanowską - Kukuła i p. Agatę Psonkę.  W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Wójta Gminy Andrzej Cembrzyński oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Szczepańczyk.  Na ręce Pani Beaty Dzierżanowskiej - Kukuła bibliotekarze złożyli podziękowanie za wspólną realizację zajęć. Aby uświetnić to spotkanie członkowie Koła Teatralnego działającego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach wystawili sztukę teatralną p.t. „W krainie książek”.

Natomiast  21 czerwca 2016 r. do Biblioteki w Mierzęcicach zostały zaproszone przedszkolaki wraz z wychowawcami z Przedszkola  Publicznego „Radosny Zakątek” w Mierzęcicach. Spotkanie to było okazją do podziękowania dla Przedszkola za wspólną 15 - letnią realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji ABCXXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”, której celem jest uświadamianie społeczeństwu ogromnego znaczenia codziennego czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego, psychicznego, umysłowego i moralnego. Na ręce wychowawców bibliotekarze złożyli podziękowanie za wspólne wprowadzanie dzieci w świat literatury oraz kształcenie nawyku czytania. To spotkanie po raz kolejny uświetnił występ Koła Teatralnego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach z przedstawieniem „W krainie książek”. Korzystając z okazji przedszkolakom przeczytano na głos książkę  a potem pokazano bibliotekę.

 

Opracowała
Magdalena Bijak