W sobotę 6 sierpnia br., Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” oraz Kapela Regionalna „Mierzęcice” wzięli udział w III Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, odbywającym się w amfiteatrze w Żarkach Letnisku. Przegląd organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Poraj jest imprezą towarzyszącą V Folkloriadzie Jurajskiej.


Zespoły występujące na scenie amfiteatru rywalizowały w następujących kategoriach: zespoły śpiewacze, zespoły obrzędowe, zespoły taneczne oraz kapele ludowe. Komisja artystyczna oceniająca występy brała pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, strój i rekwizyty, dobór instrumentów oraz interpretację wykonywanych utworów i ogólny wyraz artystyczny. Jury konkursowe wysoko oceniło występ naszej kapeli. Spośród licznie występujących zespołów, Kapela Regionalna „Mierzęcice” zdobyła II miejsce. Po ostatnim sukcesie kapeli, w lipcu, na 44. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Górkach Wielkich - III miejsce, to kolejne uhonorowanie naszych muzyków. Gratulujemy kapeli II miejsca i życzymy najwyższych laurów w następnych przeglądach. Występy na festiwalach i przeglądach służą przede wszystkim upowszechnianiu tradycji i obyczajów ludowych, ale stanowią również  promocję dorobku artystycznego zespołów i samej gminy.