Miniatura - Odręczny szkic budynku siedziby Gminnej Biblioteki PublicznejJak co roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach aktywnie włącza się ogólnopolską akcję promocji bibliotek oraz upowszechniania czytelnictwa.Spotkania i imprezy biblioteczne rozpoczęły się 8 maja Tygodniem Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Wybieram Bibliotekę” a zakończyły się w czerwcu Tygodniem Czytania przebiegającym pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”.

W tym okresie odbyło się we wszystkich placówkach bibliotecznych wiele spotkań propagujących biblioteki i czytelnictwo. W Centrali Biblioteki przygotowano spotkanie z p. E. Wyżgołem pisarzem i przewodnikiem po ziemi tarnogórskiej. Można było również obejrzeć wystawę malarską obrazów wykonanych przez członków Kółka Plastycznego „Paleta” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach. We wszystkich placówkach przygotowano lekcje i spotkania biblioteczne z uczniami Szkół Podstawowych i Przedszkoli. Tematem przewodnim wszystkich spotkań była książka oraz Biblioteka ze swoimi zbiorami. Odbywało się również głośne czytanie fragmentów książek. Dla uczestników spotkań przygotowano mini konkursy. W czasie Tygodnia Czytania Bibliotekę w Mierzęcicach odwiedziły przedszkolaki z mierzęcickiego Przedszkola. Wzięły one udział w spotkaniu pod hasłem „Czarownica Hogata i jej kot".

Najważniejszym wydarzeniem w Bibliotece,  także dla młodych czytelników było Pasowanie na Czytelnika Biblioteki. W tym roku pełnoprawnymi czytelnikami zostało 89 osób  z klas pierwszych i drugich Szkół Podstawowych w Mierzęcicach, Mierzęcicach Osiedlu, Toporowicach i Boguchwałowicach oraz  23 osoby z Przedszkola w Nowej Wsi.  Wszyscy młodzi czytelnicy podczas uroczystości otrzymali na pamiątkę książki z zakładkami oraz  okolicznościowe dyplomy.

W maju i czerwcu odbywały się także spotkania w ramach projektu „Czytamy Razem” a Młodzieżowy Klub Czytelniczy „ABC” zakończył rok szkolny piknikiem na trawie przy Bibliotece w Mierzęcicach.
Wszystkim naszym młodym czytelnikom życzymy wspaniałych wakacji i zapraszamy na zajęcia wakacyjne do Biblioteki w Mierzęcicach.