Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach po raz kolejny zorganizował dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Mierzęcice, spotkanie z teatrem profilaktycznym. Przedsięwzięcie, w ramach którego wystawiono trzy spektakle, zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spektakle zagrali świetni i dowcipni aktorzy krakowskiego teatru „Kurtyna”.

Dla dzieci z klas od I do III wystawiono spektakl pn.: „Dylematy małej Agaty", opowiadający o rozterkach małej Agatki, która jest zmuszona dokonywać ważnych wyborów. W pierwszej części przedstawienia poruszono problem bezpieczeństwa dzieci przebywających poza domem. Nie zawierania znajomości z przypadkowo spotkanymi osobami i nie ulegania ich namowom. W  drugiej części przedstawienia podkreślano wartość zdrowia, właściwego odżywiania oraz zapamiętania ważnych telefonów alarmowych. Ostatnia część przedstawienia miała wyrobić w dzieciach poczucie odpowiedzialności i uczciwości względem rodziców. Podczas występu aktorzy wspólnie z dziećmi śpiewali piosenki tematycznie związane z poruszanymi zagadnieniami.

Dzieci z klas starszych szkoły podstawowej obejrzały spektakl „Nie dręcz mnie", podejmujący problematykę przemocy i agresji w szkołach, wyłudzania pieniędzy od uczniów, zastraszania ich i znęcania się. W spektaklu zwrócono uwagę społeczności szkolnej na rosnący problem agresji słownej oraz na zjawisko cyberprzemocy, zyskujące wśród dzieci w ostatnim czasie coraz większą popularność. Szantażowanie i poniżanie rówieśników, poprzez rozpowszechnianie w  internecie obraźliwych treści i amatorskich filmów może prowadzić do silnej depresji, wywołując załamania nerwowe a także próby samobójcze. W przedstawieniu podkreślano potrzebę współpracy rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu uczniowskich problemów. Spektakl był bardzo dynamiczny i mimo trudnej problematyki nie był pozbawiony dobrego humoru.

Ostatnim spektaklem przygotowanym dla gimnazjalistów była „Droga bez powrotu". Był to spektakl poruszający temat alkoholu i dopalaczy w  środowisku młodych ludzi. Przedstawienie miało ostrzec widzów przed problemami zdrowotnymi powstałymi w wyniku spożywania alkoholu. W dzisiejszych czasach upijają się nie tylko chłopcy ale coraz częściej dziewczyny. Ma to swoje odzwierciedlenie w życiu rodzinnym, powodując konflikty na linii rodzic - dziecko oraz w życiu szkolnym objawiając się zaniedbywaniem nauki i  wagarowaniem. Spektakl zwrócił również uwagę społeczności szkolnej na marginalizowany w ostatnich latach problem "dopalaczy".