Do końca grudnia br. można składać wnioski z kandydaturami do Nagrody Starosty Będzińskiego Za Osiągniecia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.

 

Nagrody Starosty Będzinskiego przyznawane są osobom fizycznym lub osobom prawnym, oraz innym podmiotom za całokształt działalności lub za osiągnięcia i dokonania regionalne mające na celu prezentację i utrwalenie wartości lokalnych w dziedzinie kultury. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie tylko jeden raz.


Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu powiatu będzinskiego, stowarzyszenia działające na terenie powiatu będzinskiego oraz kluby radnych Rady Powiatu Będzińskiego.


Zgodnie z regulaminem Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma byc przyznana oraz uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie lokalnego lub regionalnego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.

Z regulaminem nagrody można się zapoznać i podbrać wniosek o jej przyznanie pod adresem:

http://www.powiat.bedzin.pl/default.aspx?docId=2887

 

Termin składania wniosków mija 31 grudnia 2010r.