W dniu 28 kwietnia, podczas VI sesji Rady Powiatu Będzińskiego, odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Będzińskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazł się przedstawiciel Gminy Mierzęcice ks. Kanonik Janusz Rakoczy, proboszcz parafii św. Mikołaja w Targoszycach.

Statuetkę dla laureata wręczył Starosta Będziński Krzysztof Malczewski, a list gratulacyjny Przewodniczący Rady Powiatu Emil Bystrowski. Gratulacje na ręce uhonorowanego złożył obecny na uroczystości Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, który przekazał list gratulacyjny oraz bukiet czerwonych róż. Nagroda dla ks. Janusza Rakoczego została przyznana na jego wniosek.

Tegoroczni laureaci Nagród Starosty Będzińskiego:

  • Zespół Śpiewaczy „Siemonianki” z gminy Bobrowniki
  • Anna Radkowska – Śliż, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojkowicach
  • Andrzej Kopka, artysta plastyk z Będzina
  • Zespół Śpiewaczy „Nasz Gródków” z gminy Psary
  • dr Zbigniew Matuszczyk, historyk ze Sławkowa
  • ks. Janusz Rakoczy, proboszcz parafii św. Mikołaja w Targoszycach
  • Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Żelisławice” z gminy Siewierz
  • Ewa Ambroży, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi


Ks. Janusz Rakoczy urodził się i wychował w Dąbrowie Górniczej. Po ukończeniu LO im. Stefana Żeromskiego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1979 roku z rąk bp. Stefana Bareły. W 1988 roku został proboszczem parafii św. Mikołaja w  Targoszycach. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej. Pełni funkcję duszpasterza leśników i pracowników ochrony środowiska przy Katowickiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W 2002 roku został Powiatowym Kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu będzińskiego.

Podczas swojej 23-letniej posługi duszpasterskiej był nieustannie zaangażowany w sprawy środowiska lokalnego i żywo reagował na jego problemy. Za swój cel postawił sobie ratowanie zabytkowego kościoła w  Targoszycach. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu przeprowadzono remont generalny świątyni i odnowiono barokowe ołtarze. Zakupiono także nowe organy oraz przeprowadzono szereg prac renowacyjnych. To dzięki jego staraniom wpisano kościół do rejestru zabytków.