Rok 2011 jest rokiem szczególnym, bowiem obchodzimy jubileusz 100-lecia urodzin tego wybitnego noblisty. Gimnazjum w Mierzęcicach już po raz szósty zorganizowało święto patrona szkoły pod hasłem „Miłosz bliżej nas”. W 2005 roku zostaliśmy pierwszą szkołą noszącą jego imię. Wcześniej nie udało się to żadnej placówce. Poeta nie chcąc być narodowym „świątkiem”, nie wyrażał na taką decyzję zgody.

W tym roku nasze świętowanie z Miłoszem miało trochę bardziej rozbudowaną formę, ponieważ zaczęło się cyklem lekcji dla klas trzecich omawiających twórczość i biografię noblisty. W dniu 6 maja trzecioklasiści wyjechali do Krakowa, aby zwiedzić mieszkanie Miłosza, przy ulicy Bogusławskiego 5a, gdzie obecnie mieści się muzeum poety. Efektem spotkań ze spuścizną Miłosza, są prezentacje multimedialne, w których uczniowie utrwalili wspomnienia z  Krakowa. Ogłoszono także konkurs na najlepszy kolaż ilustrujący utwory Czesława Miłosza. Spośród wielu, bardzo pomysłowych prac, wybrano jeden najbardziej efektowny, autorką którego jest Karolina Mańka z kl. III b.

Podsumowanie wszystkich działań miało miejsce w naszej szkole 25 maja podczas Święta Miłosza. Wtedy to uczniowie mogli jeszcze raz usłyszeć utwory noblisty, zarówno w formie śpiewanej, jak i recytowanej, wrócić pamięcią do wycieczki do Krakowa, obejrzeć opinie znajomych poety o nim samym. Na przytoczenie zasługuje zwłaszcza jedna, opowiadająca o tym, jak to Czesław Miłosz będąc w Sztokholmie po otrzymaniu Nagrody Nobla, pojechał to zaszczytne wyróżnienie świętować z przyjaciółmi do restauracji McDonald’s.

Co niektórzy mieszkańcy Gminy Mierzęcice mieli okazję, aby zetknąć się z twórczością noblisty, robiąc zakupy w okolicznych sklepach. Postanowiliśmy wyjść z Miłoszem poza mury szkoły i poprosiliśmy sprzedawców o  dodawanie małych karteczek z cytatami Miłosza do zakupów. Wszystkie podejmowane przez nas w tym roku działania były realizowane w ramach projektu „Miłosz odNowa” zorganizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz PWN. Celem tego projektu było zainteresowanie twórczością noblisty jak największą liczbę osób, a tym samym uczczenie Roku Miłosza. Szczegółowe informacje na temat projektu „Miłosz odNowa” oraz imprez organizowanych z tej okazji w całym kraju można znaleźć na stronach www.ceo.org.pl oraz www.milosz365.pl.


Maria Śliż